BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK TEN GEVOLGE VAN DE TOEPASSING VAN EEN ADMINISTRATIEVE LUS IN HET KADER VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG

 

 

Volgende aanvrager(s)

NV Dupont - Kor-Immo; de heer Dupont Kurt;  

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

            - stedenbouwkundige handelingen

 

Kort omschreven gaat het over “bouwen van 2 eengezinswoningen - koppelbouw - Zuienkerke”.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Palend aan Blankenbergse Steenweg 29A,

Kadastraal bekend: Afdeling 1 (ZUIENKERKE) , sectie B, nr 0365 P

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente. Hierbij kan u terecht voor meer info.

Over de aanvraag werd reeds een openbaar onderzoek gehouden. Een nieuw openbaar onderzoek wordt nu gehouden omwille van de toepassing van de administratieve lus. De aanvraag ligt van 12 februari 2024 tot en met 12 maart 2024 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst voor Omgevingsvergunningen, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke

U kunt het volledige dossier tijdens deze periode ook raadplegen op https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be

U vindt het dossier ook terug via volgende QR-code:      

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen via:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst voor Omgevingsvergunningen.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij

Gemeentelijk contactpunt

e-mail gemeente: omgeving@zuienkerke.be - tel: 050/43.20.54