BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

VZW Natuurpunt Beheer, vereniging voor natuurbeheer en landschapszorg in Vlaanderen; de heer Janssen Noah; de heer Versweyveld Stefan;

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

            - stedenbouwkundige handelingen

            - Vegetatiewijziging

 

Kort omschreven gaat het over “werken psn water replenishment Uitkerkse Polder”.

De aanvraag heeft als adres(sen): Nabij Blankenbergse Dijk Noord en nabij de Copsweg,

Kadastraal bekend:Afdeling 1 (ZUIENKERKE), sectie A, nrs 0193, 0192 A, 0194 A, 0199 A & 0202  

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de deputatie van West-Vlaanderen. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 28 maart 2024 tot en met 26 april 2024 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst voor Omgevingsvergunningen , Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke

 

 

U kunt het volledige dossier tijdens deze periode ook raadplegen op https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be

U vindt het dossier ook terug via volgende QR-code:       

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van de Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij

De provincie West-Vlaanderen  - Dienst Vergunningen:

e-mail: omgevingsvergunning@west-vlaanderen.be  - tel: 050 40 32 76

De gemeente Zuienkerke – Dienst Omgeving:

e-mail gemeente: omgeving@zuienkerke.be - tel: 050/43.20.54