BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Volgende aanvrager(s)

NV KRISSINVEST; mevrouw Lescouhier Séverine;

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

            - stedenbouwkundige handelingen

 

Kort omschreven gaat het over “1238_verbouwing woning met vakantieverblijf”.

De aanvraag heeft als adres(sen):Blankenbergse Steenweg 47A, 8377 Zuienkerke,

Kadastraal bekend: Afdeling 1 (ZUIENKERKE), sectie B, nrs 0314P, 0314H, 0314N & 0314G

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 15 april 2024 tot en met 14 mei 2024 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst voor Omgevingsvergunningen

Kerkstraat 17

8377 Zuienkerke

U kunt het volledige dossier tijdens deze periode ook raadplegen op https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be

U vindt het dossier ook terug via volgende QR-code:

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst voor Omgevingsvergunningen.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij

Gemeentelijk contactpunt

e-mail gemeente: omgeving@zuienkerke.be

tel: 050/43.20.54