BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Volgende aanvrager(s)

 D'hont Rudi;

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

            - stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over “aanleg van een terras of andere verharding”.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Doelhofstraat 16, 8377 Nieuwmunster (Zuienkerke),

Kadastraal bekend: Afdeling 5 (NIEUWMUNSTER), sectie A, nr 0316 C 4

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 22 mei 2024 tot en met 20 juni 2024 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst voor Omgevingsvergunningen

Kerkstraat 17

8377 Zuienkerke

U kunt het volledige dossier tijdens deze periode ook raadplegen op https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be

U vindt het dossier ook terug via onderstaande QR-code:

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst voor Omgevingsvergunningen.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij

Gemeentelijk contactpunt

e-mail gemeente: omgeving@zuienkerke.be

tel: 050/43.20.54