De gemeenteraad van Zuienkerke stelde in zitting van 28 maart 2024 het rooilijnplan tot wijziging van de Driftweg voorlopig vast.

Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 26 april 2024 tot en met 26 mei 2024. Er werd echter vastgesteld dat het ontwerp van het gemeentelijk rooilijnplan niet conform artikel 17 ยง3 van het decreet houdende de gemeentewegen werd gepubliceerd op de gemeentelijke website. Op basis van deze vaststelling wordt een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd.

De beslissing tot voorlopige vaststelling en het ontwerp van het gemeentelijk rooilijnplan liggen ter inzage van 7 juni 2024  tot en met 7 juli 2024 bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke

Tot en met 7 juli 2024 kunt u uw opmerkingen bezorgen. Deze dienen gericht te worden aan het college van Burgemeester en Schepenen, Kerkstraat 17 te 8377 Zuienkerke. Dit kan:

  • Analoog aangetekend verstuurd
  • Analoog tegen ontvangstbewijs afgegeven op de Dienst Omgeving van Zuienkerke
  • Digitaal verstuurd naar omgeving@zuienkerke.be

Deze documenten zij ook te raadplegen op de website via onderstaande link 

https://www.mebosoft.be/zuienkerke_gemeente/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=30:openbaar-onderzoek&Itemid=1153

 

 

rooilijnplan_6f46f.jpeg