Bekendmaking

Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen

 

 

Het gemeentebestuur van Zuienkerke, brengt ter algemene kennis dat

De Vlaamse Regering het ontwerp van mobiliteitsplan Vlaanderen voorlopig heeft vastgesteld op 25 oktober 2013.

 

Het ontwerp ligt ter inzage in het gemeentehuis, van 08/11/2013 tot en met 12/01/2014, elke werkdag van 9 uur tot 11 uur.

 

Geef uw mening over het Mobiliteitsplan Vlaanderen

Iedereen moet zich vlot en veilig kunnen verplaatsen – om te werken, te leren, te winkelen, van cultuur te proeven, enzovoort. Voor onze economie is het van levensbelang dat grondstoffen en goederen vlot op hun bestemming geraken. De Vlaamse overheid legt daarom nu de krijtlijnen vast voor het mobiliteitsbeleid op middellange (2030) en lange termijn (2050) in het Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen.

 

Mobiliteit is een zaak van iedereen.

Daarom krijgt u de kans om tijdens het openbaar onderzoek uw bedenkingen, bezwaren en verbetersuggesties te formuleren bij het ontwerpplan. Gaat u akkoord met de keuzes die de Vlaamse overheid maakt om files, verkeersonveiligheid en milieuhinder aan te pakken? Of ziet u de toekomst van onze mobiliteit helemaal anders? Geef uw mening op www.mobiliteitsplanvlaanderen.be.

 

U kunt schriftelijk reageren (via de website of per brief) van 08/11/2013 tot en met 12/01/2014.

 

U kunt uw brief gratis versturen naar:

 

Antwoordcode
Mobiliteitsplan
DA 853-233-2
1040 Etterbeek

 

Meer informatie: www.mobiliteitsplanvlaanderen.be

Te Zuienkerke, op 07/11/2013

i.o.

De Secretaris                                                                                 De Burgemeester

 

F. Goethals                                                                                     A. De Vlieghe