BEKENDMAKING

AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

 

ELIA ASSET NV, met als adres Keizerslaan 20 te 1000 Brussel, deelt mee dat zij op
30 oktober 2013 een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning heeft ingediend bij de gedelegeerde stedenbouwkundige ambtenaar.

De aanvraag heeft betrekking op meerdere terreinen gelegen op het grondgebied van de gemeenten en steden Zomergem, Eeklo, Sint-Laureins, Maldegem, Damme, Brugge, Zuienkerke en Blankenberge.

Het betreft een aanvraag tot realisatie van een 380kV-hoogspanningsverbinding tussen het nieuw te bouwen hoogspanningsstation Stevin (ZEEBRUGGE) en het in opbouw zijnde hoogspanningsstation Horta (ZOMERGEM).

De aanvraag betreft eveneens het slopen van constructies,  het rooien van bomen, het ontbossen, het bouwrijp maken van terreinen, de oprichting van nieuwe gebouwen en tunnels en de wijziging van bestaande 150kV-hoogspanningsinfrastructuur ter hoogte van het onderstation Eeklo Noord. 

De lijninfrastructuurwerken worden uitgevoerd over  een lengte van circa 45 km. 10 km van de hoogspanningsverbinding, zal ondergronds  worden uitgevoerd tussen het onderstation Gezelle (Brugge) en het onderstation Van Maerlant (Vivenkapelle, Damme).

De nieuwe gebouwen zijn gesitueerd op de terreinen aan de Kustlaan, de Baron de Maerelaan, de  Lentestraat, de Pathoekeweg en de Ter Bollestraat te 8380 BRUGGE en de Sijseelsesteenweg te 8340 DAMME

met als kadastrale omschrijving :

1.         Stevin site :

•    BRUGGE 13 afd., sectie R, nummers 248n, 248p, 248k en 248h

2.         Dienstgebouwen en kabeltunnel onder het Boudewijnkanaal :

•    BRUGGE 10 afd., sectie N, nummers 649e2, 578n

•    BRUGGE 15 afd., sectie E, nummers 592g, 592k, 592f

•    Zn. (openbaar domein)

3.         Onderstation Van Maerlant :

•    DAMME 6 afd., sectie D, nummers 664a,  630a, 630b, 633b

•    DAMME 2 afd; sectie A, nummer 555a

4.         Onderstation Gezelle :

•    BRUGGE 10 afd., sectie N, nummers 555b, 550g, 629k, 541/02b, 550/02b, 555/03e, 556m

 

Er zal een infodag worden gehouden te Brugge op 20/01/2014.

 

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, vóór het einde van het openbaar onderzoek, dat zestig dagen duurt, VOOR 13/02/2014.

 

De aanvraag kan worden ingekeken bij het gemeentebestuur tijdens het openbaar onderzoek, elke werkdag van 9 uur tot 11 uur.

 

Te Zuienkerke, 16/12/2013

i.o.

De Secretaris                                                                          De Burgemeester

 

 

F. Goethals                                                                            A. De Vlieghe