Procedure voor de aflevering van de elektronische identiteitskaart:
 

U ontvangt een oproepingsbericht en meldt zich persoonlijk aan in het gemeentehuis bij de dienst burgerzaken voor ondertekening van een basisdocument. Hiervoor brengt u 17,40 euro en een recente pasfoto met witte achtergrond, zonder glimlach, mee.


De gewone procedure duurt 2 weken, de spoedprocedure 3 werkdagen.

 

Speciale aandacht vragen wij voor de kwaliteit van de pasfoto. De laatste tijd bieden zich steeds meer inwoners aan met foto’s welke ze zelf afprinten via hun home-p.c. Wij moeten deze zelfgemaakte foto’s systematisch weigeren. Wij raden iedereen aan om foto’s te laten maken bij een beroepsfotograaf, want ook foto’s genomen in een fotocabine, voldoen niet steeds aan de gestelde normen.

Een drietal weken na ondertekening van uw basisdocument ontvangt u thuis een witte anonieme enveloppe met daarin uw pin- en puk-code. Met deze codes komt u terug naar de dienst burgerzaken voor het afhalen van uw identiteitskaart. Op dit ogenblik krijgt u de kans om uw pin-code te wijzigen.
 

Belangrijk:

De uitnodiging met uw pin- en pukcode moet u nadien zorgvuldig bewaren op een veilige plaats en dit gedurende de volledige geldigheidsduur (5 / 10 jaar) van uw identiteitskaart.

 • De elD is een beveiligd en verplicht identiteitsdocument voor Belgen vanaf 12 jaar oud. Info: www.ibz.rrn.fqov.be
   
 • De elD kan ook worden gebruikt als reisdocument in de EU en enkele andere landen. Zie www.diplomatie.belqium.be
   
 • Pin- en pukcode: u moet beide codes bewaren. Bewaar ze niet samen met uw elD.
   
 • Losgekomen chip? Vraag meteen een andere elD aan bij uw gemeente. Info: +32 (0)2 518 21 17.
   
 • Spoedprocedure: een elD aanvragen via spoedprocedure is mogelijk maar duur (€113 zonder gemeentetaks)
   
 • Elektronische handtekening op documenten zetten. Info: www.certipost.be
   
 • Toepassingen: eigen dossier raadplegen bij Rijksregister https://mijndossier.rrn.fqov.be 
    
 • En veel meer. Zie www.mybelqium.be
   
 • Verlies of diefstal? Bel meteen DOCSTOP 00800 2123 2123.
   
 • ElD teruggevonden? Verwittig meteen je gemeente!