Paspoorten aanvragen                              

 

Bij aanvraag van een paspoort dient men in bezit te zijn van:

• 1 pasfoto in kleur met witte achtergrond, zonder glimlach in vooraanzicht
• afleveringstermijn gewone procedure: 7 werkdagen na de aanvraag
• afleveringstermijn spoedprocedure: 2 werkdagen na de aanvraag

De kostprijs voor de afgifte van paspoorten bedraagt:

Normale procedure:

Personen vanaf 18 jaar: 70 euro (Geldigheidsduur van 7 jaar)
Personen jonger dan 18 jaar: 35 euro (Geldigheidsduur van 5 jaar)

Spoedprocedure:

Personen vanaf 18 jaar: 245 euro (Geldigheidsduur van 7 jaar)
Personen jonger dan 18 jaar: 210 euro (Geldigheidsduur van 5 jaar)

De betaling gebeurt contant bij de aanvraag.

Alle aanvragen moeten persoonlijk gebeuren.

Minderjarigen worden hierbij vergezeld door een ouder die het ouderlijk gezag uitoefent.


 

Uw reis is in de war gelopen omwille van een defect paspoort?


Tengevolge van een productiefout in uw paspoort, is uw reis niet verlopen zoals voorzien en u meent schade te hebben geleden:

-      u moest uw vertrek uitstellen of annuleren

-      u moest in het buitenland blijven in afwachting van een nieuw paspoort

-      u moest uw reis onderbreken en naar huis terugkeren

U kunt in dat geval aan de FOD Buitenlandse Zaken een schadevergoeding vragen voor de geleden schade.

Meer inlichtingen aan het loket paspoorten of op: www.schadevergoedingpaspoort.be