Bekendmaking

 

stevin-project: 380 kv-hoogspanningsverbinding Horta (zomergem) – Stevin (zeebrugge)

 

 

 

 

Het gemeentebestuur van Zuienkerke, brengt ter algemene kennis dat bij de Algemene Directie Energie, Afdeling Vergunningen en Nieuwe Technologieën, op 10 februari 2014 door de NV Elia Asset, een aanvraag werd ingediend met kenmerk 762/Project Stevin/VON380kv voor het bekomen van een verklaring van openbaar nut voor de hierboven vermelde elektrische leidingen op private onbebouwde gronden, die niet door muren of dergelijke omheiningen zijn afgesloten en die gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente Zuienkerke.

 

Het verzoek ligt ter inzage in het gemeentehuis van Zuienkerke van 27/02/2014 tot en met 12/03/2014, elke werkdag van 9 uur tot 11 uur.

 

U kunt uw opmerkingen schriftelijk mededelen – VOOR 13/03/2014 -aan:

 

College van Burgemeester en Schepenen

Kerkstraat 17

8377 Zuienkerke

 

 

 

Te Zuienkerke, op 27/02/2014

i.o.

De Secretaris                                                                                 De Burgemeester

 

F. Goethals                                                                                     A. De Vlieghe