GEMEENTE ZUIENKERKE

De Burgemeester van de gemeente ZUIENKERKE brengt ter algemene kennis van het publiek dat door NV POWER OIL, Vlamingstraat 33 35 te 8560 Wevelgem, een milieuvergunningsaanvraag is ingediend.

Ligging: Blankenbergse Steenweg 18 te 8377 Zuienkerke

kadastraal bekend: ZUIENKERKE  2 AFD sectie C nr. 0458/E

Aard: VERDER EXPLOITEREN, UITBREIDEN EN WIJZIGEN VAN EEN TANKSTATION

De vergunningsaanvraag met bijlagen ligt ter inzage van het publiek van 31/03/2014 tot en met 30/04/2014 om 11 uur, in het gemeentehuis van ZUIENKERKE, dienst milieu, Kerkstraat 17, elke werkdag van 9 uur tot 11 uur.

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk worden gericht aan het college van Burgemeester en Schepenen van en te ZUIENKERKE, Kerkstraat 17 en mondeling worden meegedeeld aan de gemachtigde ambtenaar bij de milieudienst.

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

De Secretaris                                                                                             De Burgemeester

F. Goethals                                                                                                A. De Vlieghe