De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 26 februari 2009 om 20:00 h in de raadzaal van het gemeentehuis.


Openbare zitting.

1. Verslag van de vorige vergadering van 29/12/2008.
2. Straatnaamgeving : verkaveling Immobiliënmaatschappij Danneels, zijstraat van de Weimanstraat - definitieve vaststelling.
3. Landinrichtingsproject 'Veldgebied Brugge' - inrichtingsplan Groene fietsgordel Brugge - advies.
4. Gemeentelijk basisschool: afsluiten convenant voor korte vervangingen leerkrachten van de scholengemeenschap "De Oostkant" voor het schooljaar 2008-2009.
5. Samenwerkingsovereenkomst met statutaire draagkracht betreffende de oprichting van de interlokale vereniging "Blankenberge-Zuienkerke-De Haan Wonen" afgekort "BZD Wonen" - goedkeuring.
6. Subsidieaanvraagdossier "Intergemeentelijke samenwerking wonen Blankenberge-Zuienkerke-De Haan" - goedkeuring.
7. Overeenkomst met Westtoer "Meetkerkse Moeren Wandelroute in Zuienkerke" - goedkeuring.
8. Ontwerpdossier voor het aanleggen van een vrij liggend fietspad langs de Oostendse Steenweg vanaf de Sint-Pietersmolenstraat in Brugge tot aan de Strooienhaan te Zuienkerke - goedkeuring.
9.Gemeentepersoneel: wijziging salarisschaal secretaris per 1/01/2009.
10. Varia.

 


Geheime zitting.

1. Gemeentelijke basisschool: akteneming samenstelling van de vertegenwoordiging van ouders en personeel in de schoolraad.
2. Het Lindenhof : herbevestiging gemeentelijke vertegenwoordiger in de Raad voor Bestuur.


Verslag

Het verslag van deze gemeenteraad kunt u terugvinden in de eerstvolgende editie van het Polderkrantje, evenals op deze website.