De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 26 maart 2009 om 20 uur.

Dagorde

Openbare zitting.

1.      Verslag van de vorige vergadering van 26/02/2009.
2.      Verkeer: verkeersdatabank - overeenkomst tussen het Vlaams Gewest en de gemeente Zuienkerke.
3.      Leveren en plaatsen van grafkelders.
4.      Buitengewone onderhoudswerken in trefpunt 'De Bommel'.
5.      Uitbreidingswerken gemeentehuis - goedkeuring bestek, vaststellen van voorwaarden en wij ze van gunnen.
6.      Inrichtingsplan "Groene fietsgordel Brugge" - instemming met de aan de gemeente Zuienkerke toegewezen taken.
7.      Afschaffing gemeentetaks voor afgifte van een elektronische identiteitsdocument voor Belgische kinderen van minder dan 12 jaar.
8.      Sociale tegemoetkoming: huisvuilzakken.
9.      Ontslag uit de Gemeenschappelijke sociale dienst van de RSZPPO en toetreding tot de vzw Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen.
10.  Gemeentelijke Basisschool: nieuw huishoudelijk reglement schoolraad.
11. 
Varia