De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 30 april 2009 om 20 uur.

DAGORDE
Openbare zitting.

1. Verslag van de vergadering van 26/03/2009.
2.  TMVW: goedkeuring statutenwijziging.
3.     
WVl: goedkeuring agenda van de Algemene Vergadering d.d. 15/05/2009.
4.      
IVBO: goedkeuring van de agenda van de Algemene Vergadering d.d. 17/06/2009.
5.     
Gemeentelijke Basisschool: vaststellen facultatieve verlofdagen schooljaar 2009-2010.
6.     
Gemeentelijke Basisschool: goedkeuring werkingsreglement van het OCSG.
7.      Politie: uitbreiding formatie van het operationeel personeel van de politiezone B lankenberge- Zuienkerke.
8.      Goedkeuring aangepast ontwerpdossier: Aanleggen van riolen in de wijk Vierwege en aansluiting op de bestaande collector.
9.      Advies rekening kerkfabrieken 2008 O.L.-Vrouw Meetkerke Sint-Bavo Houtave Sint - Bartholomeus Nieuwmunster Sint-Michiel Zuienkerke
10. Varia

 
Geheime zitting.
 

1.    
WVl: vaststellen mandaat van de vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van 15/05/2009.
2.      IVBO: vaststellen mandaat van de vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van 17/06/2009.
3.      Gemeentelijke Basisschool: aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger in het OCSG van de scholengemeenschap "De Oostkant".