De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 28 mei 2009 om 20 uur.

DAGORDE

Openbare zitting.

1.      Verslag van de vergadering van 30/04/2009 - goedkeuring.
2.      IMWV: goedkeuring agenda van de Algemene Vergadering d.d. 24/06/2009.
3.      IMEWO: goedkeuring agenda van de Algemene Vergadering d.d. 22/06/2009.
4.        FINIWO: goedkeuring agenda van de Algemene Vergadering d.d. 22/06/2009.
5.      Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 - luik kinderopvang.
6.      Statuten gemeentelijke seniorenadviesraad - wijziging.
7.      Goedkeuring ontwerpdossier voor de aankoop van een straatveegmachine.
8.      Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente de Haan en gemeente Zuienkerke n.a.v. het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken langs de Wenduinesteenweg - Driftweg - Drift (vroegere gewestweg N317).
9.      Varia

Geheime zitting.

1.      IMWV: vaststellen vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering d.d. 24/06/2009.
2.      IMEWO: vaststellen vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering d.d. 22/06/2009.
3.      FINIWO: vaststellen vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering d.d. 22/06/2009.