De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 24 september 2009 om 20 uur.

DAGORDE

Openbare zitting.

1. Verslag van de vorige vergadering van 27/08/2009.

2. Gemeentelijke Basisschool: aanpassen schoolreglement.

3. Gemeentelijke Basisschool: vastleggen kaderprofiel directeur.

4. Patrimonium: leveren en plaatsen fotovoltaïsche zonnepanelen op het ontmoetingscentrum 'de Notelaar' - goedkeuring bestek, voorwaarden en wijze van gunnen.

5. Bijdrage in de kosten inzake brandbeveiliging voor het dienstjaar 2002.

6. Financiën: Gemeentelijke Holding - goedkeuring van de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van certificaathouders Dexia en de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Gemeentelijke Holding NV dd. 30/09/2009.

7. Varia