Geachte genodigden, beste Zuienkerkenaars,

Van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Zuienkerke voor het jaar 2010.

Vooraleer met mijn nieuwjaarsboodschap te beginnen, wil ik alle mensen van harte bedanken die op de één of andere manier meewerken aan deze dag.

Het is voor mij een belangrijk signaal als kersverse burgemeester te weten en te voelen dat zovele mensen achter me staan.Getuige ook de vele kaartjes, sms’jes, mails die ik de voorbije dagen heb mogen ontvangen en natuurlijk de grote opkomst vandaag.

Dit jaar is het voor Zuienkerke het jaar van heel wat veranderingen.

We zijn halfweg de legislatuur en volgens de afspraken die gemaakt zijn, zijn er heel wat wissels in de zuienkerkse politiek.

Vooreerst in de OCMW raad :

De OCMW leden :

Urbain Cherlet

Henri Demaecker

Remi De Clerck

Maken plaats voor :

Els Fockedey

Eddy Goethals

Ludwig Vanderbeke

Yves Demaecker

ANNELIES DEWULF, die 3 jaar voorzitter was van het OCMW, wordt schepen en

NOEL DELAERE, die momenteel OCMW raadslid is, wordt de nieuwe voorzitter.

Misschien wel de voornaamste politieke wissel is die van Burgemeester.

HENRI CUYPERS die 6 jaar lang gemeenteraadslid was, 12 jaar schepen en 15 jaar burgemeester zet een stap terug en werd op 1 januari gemeenteraadslid.

‘Politiek van in de wiege, stem Alain De Vlieghe’ een ludieke slogan die ik in mijn eerste verkiezingscampagne heb gebruikt, in deze slogan zit veel waarheid.

Ik ben eigenlijk van jongsaf opgegroeid met de politiek van Zuienkerke, namelijk mijn vader Julien De Vlieghe, hier aanwezig, is gedurende 36 opeenvolgende jaren schepen geweest van onze gemeente.

Het was toch wel een beetje zijn wens dat ik zijn politiek voetspoor zou treden.

Ik heb dan ook veel steun en wijze raad gekregen en het is ook een stukje door hem dat ik jullie hier mag toespreken als burgervader.

Pa, dank voor alles en ik ben zeer blij dat je er vandaag bijbent op het feest, waar je zo hebt naar uitgekeken.

Mijn Zuienkerkse politieke carrière begon in september 1993.

Rik Dermaut, toenmalig OCMW raadslid, vertrok voor zijn werk naar het buitenland. Ik was zijn eerste opvolger en tot 31 december 1994 zetelde ik in de OCMW raad.

In oktober 1994 stond ik voor het eerst op de lijst Gemeentebelangen.

Ik werd verkozen tot derde schepen.

Tot op de dag van vandaag ben ik altijd schepen geweest.

Met de verkiezingen van oktober 2006 behaalde ik als lijstduwer de meeste voorkeurstemmen en zodoende is nu aan mij om het burgemeestersschap van Zuienkerke verder te zetten.

Ik heb dan ook beslist mijn werk bij de firma Diapal stop te zetten om mij 100 % te kunnen inzetten. Bij deze bedank ik het personeel en de directie van Diapal, waar ik 27 jaar gewerkt heb, voor de vrijheid en steun om in het verleden mijn werk met de politiek te combineren.

Wat staat er te doen in 2010 en de komende jaren?

Vooreerst de verbouwing van het gemeentehuis, dat start in het voorjaar 2010.

Het gebouw zal volledig ontruimd worden en alle diensten worden ondergebracht in bureelcontainers op de parking achter het gemeentehuis.

De werken omvatten het bijcreëren van burelen voor de schepenen en voor nieuwe administratieve diensten, het vergroten van burelen van de bestaande diensten, nieuwe en aangepaste locatie voor het OCMW, het plaatsen van lift om de toegankelijkheid van ons gemeentehuis te verhogen, voorzien van sanitair op het verdiep en het opfrissen van alle bureaus.

De werken zullen ongeveer 1 jaar duren.

De verbouwing van het sportcentrum van Meetkerke staat ook op het programma.

Deze werken omvatten in grote trekken: het vernieuwen van kleedkamers, douches en sanitair gedeelte, nieuwe verwarmingsinstallatie, de akoestiek van de bestaande zaal verbeteren, isoleren en opfrissen van het geheel en een aanpassing aan de buitenomgeving.

Tal van andere werken zijn ook voorzien in 2010: namelijk

- Aanleg van het fietspad van de rotonde in Meetkerke tot in Sint-Pieters Brugge.

- Het aanleggen van trage wegen ter bevordering van het fietstoerisme in Zuienkerke,

- aanleggen van nieuwe riolering in wijk Vierwege.

- Het voorzien van een verharde strook voor de fietsers langs de Oosternieuwweg Noord.

- Aankoop van een straatveegmachine met 50% subsidie van de Overheid

- Grondig overleg met de afdeling Wegen &Verkeer, om een oplossing te vinden voor de trilweg en het veilig in – en uitrijden van de Vagevuurwijk.

- Het maken van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de zonevreemde bedrijven langs de Oostende Steenweg.

Verder zal de gemeente onze landbouwers blijven ondersteunen, die het de dag van vandaag al zo moeilijk hebben, door een eerlijk evenwicht te vinden tussen landbouw en natuur.

In het gemeentelijk Onderwijs is er ook een zeer belangrijke wissel, namelijk Joël Boussemaere 33 jaar in het Zuienkerks onderwijs, waarvan 19 Jaar directeur, stopt ermee.

Hij wordt opgevolgd door Mevr. Desirée Vandevyvere.

Joël bedankt voor je jarenlange ongelofelijke inzet, veel succes in je verdere carrière en veel succes gewenst aan Desirée in haar nieuwe uitdaging.

Volgens het goedgekeurde zoneringsplan zijn heel veel gezinnen aangewezen om zelf te zorgen voor hun eigen afvalwaterzuivering.

De gemeente en het TMVW hebben echter een samenwerkingsakkoord ondertekend, waarbij zij de aankoop, de plaatsing en het onderhoud van de installatie op zich zullen nemen.

De particulier moet enkel instaan voor het aan- en afkoppelen van de leidingen en het elektriciteitsverbruik van de installatie.

Volgens het Grond- en Pandenbeleid zou onze gemeente tegen 2020 7 nieuwe sociale koopwoningen en 18 nieuwe sociale huurwoningen moeten hebben.

BZD Wonen een nieuw gesubsidieerd samenwerkingsproject tussen Blankenberge, Zuienkerke en De Haan, zal deze problematiek grondig aanpakken.

De verenigingen, zowel de gemeentelijke raden, als alle andere verenigingen, die in het verleden op de steun van de gemeente konden rekenen, zal ik ook in de toekomst blijven ondersteunen.

Allemaal tezamen vormen zij het kloppende hart van onze gemeente.

Het domein Polderwind, dat er vandaag belabberd en verlaten bijligt, krijgt een nieuwe bestemming. Het Rode Kruis, Pasar en Camping Compas, hebben van Toerisme Vlaanderen de toewijzing gekregen om Polderwind uit te baten.

Het zou de bedoeling zijn om daar verblijfvakantie te voorzien voor gehandicapten en minder gegoede gezinnen.

Het domein zal het ganse jaar open zijn en eveneens toegankelijk voor het Zuienkerks publiek. Er zou voor 20 mensen werkgelegenheid zijn.

Wij streven er verder naar de samenwerking met de buurtgemeenten te optimaliseren.

Momenteel werken wij al samen op het gebied van containerparken, brandweer, politie,stedenbouwkundig ambtenaar, bib, bzd wonen en op cultureel vlak is er De Blazuin.

Dit alles wensen wij te realiseren zonder een belastingsverhoging en dat is toch ook heel belangrijk.

Beste mensen, er staat mij en de gemeente Zuienkerke nog heel veel te doen, maar alleen kan ik dit niet.Ik weet dat ik kan rekenen op een enthousiast en gedreven Schepencollege.

Eerste
Eerste schepen, Jacques Demeyere wordt bevoegd voor :

Landbouw, Milieu, financiën, Ruimtelijke ordening, economie,toerisme, energie en nutsvoorzieningen en huisvesting.

Wim Cools, tweede schepen, neemt Openbare Werken Wegen en riolering,administratief en technisch personeel, technische dienst, informatica en Polderkrantje , verkeersinfrastructuur en mobiliteit voor zijn rekening.

Annelies Dewulf ,derde schepen wordt bevoegd voor Sport, Jeugd, Onderwijs, derde leeftijd, sociale en familiale zaken, welzijnsbeleid, maatschappelijk werk, volksgezondheid, gezin, ontwikkelingssamenwerking, Europese zaken, emancipatiebeleid en tewerkstelling.

Noel Delaere , OCMW voorzitter , is bevoegd voor het OCMW en sociale economie.

Ikzelf zal instaan voor het Algemeen Beleid, Burgerlijke Stand,Politie en Veiligheid, begraafplaatsen, cultuur, Bibliotheek, Openbare Werken gebouwen, Feesten en Ontvangsten, vertegenwoordiger Bibliotheek Blankenberge.

Ik druk dan ook de wens uit tezamen met het College, de gemeenteraad, het OCMW, al het personeel, de secretaris en zeker ook alle inwoners aan hetzelfde zeil te trekken om de gemeente Zuienkerke een gemeente te noemen waar het goed is om wonen zodat de hogere Overheid inziet dat kleine gemeenten zeer goed zelfstandig kunnen functioneren en niet hoeven te fusioneren met andere gemeenten.

Ik geloof er rotsvast in dat wij dat kunnen.

Tenslotte rest mij enkel nog heel wat mensen te bedanken :

Vooreerst alle mensen , ik ga geen namen noemen, dan vergeet ik niemand, die vandaag zich ongelofelijk en belangeloos ingezet hebben om er een prachtig feest van te maken.

Mijn familie en vooral mijn vrouw Ann, voor de jarenlange ondersteuning en voor de vele avonden alleen thuis te zitten, maar bij deze kan ik nu al zeggen dat er nog vele avonden van alleen-zijn zullen volgen.

Last but not least bedank ik aftredend burgemeester Henri voor de 15 jaar goede samenwerking in de Zuienkerkse politiek.

Henri en Marie-Thérèse , ik wens jullie nog vele gelukkige jaren tezamen toe in goede gezondheid.

Beste mensen, ik wens iedereen een voorspoedig en gelukkig 2010.

Laten wij het glas heffen.

Leve Zuienkerke, Leve de Zuienkerkenaars.