De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 28 januari 2010 om 20 uur.

DAGORDE

Openbare zitting.

1. Verslag van de vergadering van 29/12/2009.
2. 
Voorstel tot het verlenen van de eretitel van burgemeester aan de heer Henri Cuypers.
3. OCMW: kennisneming van verzaking aan het mandaat als OCM1W-raadslid van mevr. Nicole Van den Bossche.
4. OCMW: kennisneming ontslag OCMW-raadsleden:
- de heer Urbain Cherlet
-
de heer Henri Demaecker
- de heer Remi De Clerck

5. OCMW: onderzoek geloofsbrieven van de opvolgers OCMW-raadsleden.
6. Mededeling van het besluit van de gouverneur betreffende de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2008 van de gemeente.
7. Verkeer: aanvullende verkeersverordening betreffende het invoeren van reglementering van 3,5 ton in de dorpskommen - tijdelijke wijziging.
8. Varia.

Geheime zitting

1. Aanstellen nieuwe afgevaardigde voor het beheerscomité van de interlokale vereniging "Blankenberge -Zuienkerke - De Haan Wonen".
2. Scholengemeenschap de Oostkant: aanstellen nieuw effectief lid en plaatsvervangend lid van het beheerscomité.
3. Scholengemeenschap de Oostkant: aanstellen van een nieuwe gemeentelijke afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde voor het samenwerkingsplatform mentorschap.