Persbabbel door schepen van Informatie: Wim Cools

In naam van de redactieraad van het Polderkrantje en als schepen van informatie, heet ik u allen op mijn beurt van harte welkom.

Maar vooral de mensen die hun creatieve kwaliteiten hebben ingezet om mee te werken aan de nieuwe 'look I van ons gemeentelijk tijdschrift wil ik nog eens extra verwelkomen. Hartelijk bedankt voor jullie deelname.
Vooraleer de deelnemers van de wedstrijd van het ontwerpen van een nieuwe kaft aan u voor te stellen, schets ik u in het kort het levensverhaal van dit krantje.

Na de fusie in 1977, zag het Polderkrantje het levenslicht.
De verantwoordelijke uitgever was toen 'de Werkgroep'. De vrijwillige medewerkers van het eerste uur waren Tina Meulebroeck, hier aanwezig als persmedewerker van het Brugs handelsblad, Hubert Bonte en Freddy Decancq, de toenmalige gemeentesecretaris.

Het Polderkrantje van toen had een groene kartonnen kaft die in de loop der jaren grijs werd. De kwaliteit van het krantje was toen nog heel simpeltjes, vermits alle teksten werden getypt op een mechanische typemachine en vervolgens werd alles gestencyleerd. Maar die eerste krantjes hadden wel een zekere charme.

In april 1986 werd de voorpagina dan roos van kleur en verschenen de vier schilden van de deelgemeenten erop. De verantwoordelijke uitgever werd de toenmalige burgemeester Gerard De Vlieghere. Het krantje werd nu gekopieerd in het gemeentehuis en 'bijeengeraapt' door de gemeentebedienden en vastgeniet met 2 nietjes.

In 1995 werd Jeannine Samijn verkozen tot schepen en kreeg zij de bevoegdheid over het Polderkrantje.
Onder haar impuls werd er een wedstrijd uitgeschreven voor het onderwerpen van een nieuwe kaft.
Jackie Wittevrongel werd tot winnaar uitgeroepen met zijn ontwerp: de kerk van Zuienkerke getekend met enkele lijnen en 4 fotootjes die terug te vinden waren in het krantje. Ook werd het krantje nu uitbesteed aan een drukker en verscheen het op mooier papier en werden de teksten afgedrukt in kolommen.

In 2001 werd Jacques Demeyere schepen van informatie en stond hij in voor het Polderkrantje.
In 2004 kwam ik het schepencollege vervoegen en werden de bevoegdheden verdeeld. Ik kreeg het Polderkrantje onder mijn hoede. Ik liet drukkerij Acta-press een kaftje ontwerpen, dat werd gebruikt tot 2007
.
Toen schreef de redactieraad een wedstrijd uit voor een nieuw voorblad en de inzending van Joris Devos van Houtave werd unamiem verkozen.

En vandaag kan ik met de trots u het nieuwe ontwerp van ons krantje voorstellen.
Het is van de hand van Jeannine Samijn .





Het stelt de kaart van Zuienkerke voor en per editie zal ook de kleur veranderen.
Er kon maar één winnaar zijn, maar ik wil al de andere deelnemers van harte feliciteren met hun creatie.
Dit zijn Maaike Danneels, Ricky De Kezel, Maria Gummerus, Kathleen Kathleen, Brike Timperman, Iris Monbaliu.
En Jeannine Samijn met nog een ontwerp.

Hartelijk bedankt en Jeannine , mag ik U nu het bedrag van 100 euro overhandigen. Hieronder het nieuwe ontwerp, na enkele druktechnische aanpassingen.




In de menu hiernaast kunt u via 'Polderkrant' nog steeds de oudere krantjes opvragen.