Oproep vrijwillige bijzitters voor de verkiezingen van zondag 13 juni 2010
De verkiezingen van het Europees Parlement en van het Vlaams Parlement van 13 juni 2010 komen eraan. Zoals bij alle andere verkiezingen wordt hierbij een beroep gedaan op heel veel medewerkers.
Alle Belgische kiesgerechtigden kunnen aangeduid worden als bijzitter van een stembureau.
Misschien voelt u er iets voor om ook eens deel uit te maken van een stembureau, maar werd u nog nooit opgeroepen. U kan zich nu vrijwillig aanbieden om als bijzitter te fungeren. Het is de bedoeling dat de bijzitter de voorzitter van het stembureau bijstaat om de kiesverrichtingen zo vlot mogelijk te laten verlopen, o.m. het aannemen en teruggeven van identiteitskaarten van de kiezers, oproepingskaarten afstempelen…
Wat verwachten wij ?
§ u bent kiezer in Zuienkerke en minstens 18 jaar op de dag van de verkiezingen
§ u bent beschikbaar vanaf 07.30 uur
§ u bent voldoende communicatief.
Wat bieden wij ?
§ in de loop van de voormiddag een hongerstiller en frisdranken
§ een kleine vergoeding
§ na de sluiting van de stemverrichtingen een gezamenlijk etentje met alle medewerkers van de verkiezingen.
Geïnteresseerd?
Neem dan dringend contact op met mevrouw Carine Verbeke van de dienst Burgerzaken, tel. 050/43.20.50 of via e-mail: carine.verbeke@zuienkerke.be
Alain De Vlieghe, Burgemeester