De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 27 mei 2010 om 20 uur.

DAGORDE

Openbare zitting.

1. Verslag van de vergadering van 29/04/2010 - goedkeuring.
2. IMWV: goedkeuring agenda van de Algemene Vergadering d.d. 23/06/2010.
3. IMEWO: goedkeuring agenda van de Algemene Vergadering d.d. 21/06/2010.
4. FINIWO: goedkeuring agenda van de Algemene Vergadering d.d. 21/06/2010.
5. IVBO: goedkeuring agenda van de Algemene vergadering d.d. 23/06/2010.
6. Mededeling van het besluit van de gouverneur betreffende de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2008 van het OCMW.
7. Instap in de operationele prezone (hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen) en de goedkeuring van de financiële verdeelsleutel.
8. Aanpassingen en actualisering rechtspositieregeling gemeentepersoneel.
9. Actualisering gemeentelijk mobiliteitsplan : voorlopige aanvaarding.
10. Varia


Geheime zitting.

1. lMWV: vaststellen vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering d.d. 23/06/2010.
2. IMEWO: vaststellen vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering d.d. 21/06/2010.
3. FINIWO: vaststellen vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering d.d. 21/06/2010.
4. IVBO: vaststellen vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering d.d. 23/06/2010.