De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 28 oktober 2010 om 20 uur.

DAGORDE

 Openbare zitting.

1. Verslag van de vergadering van 30/09/2010.
2. Injecteren van grondmuren en binnenschilderwerken met voorbereidingen in de Sint-Michielskerk te Zuienkerke - goedkeuring aangepast ontwerpdossier.
3. Injecteren van grondmuren en binnenschilderwerken met voorbereidingen in de O.L.-Vrouwkerk te Meetkerke - goedkeuring aangepast ontwerpdossier.
4. Onderhoud- en verbeteringswerken aan "Het Sportcentrum" te Meetkerke - goedkeuring verrekeningstaat.
5. Bijdrage in de kosten inzake brandbeveiliging voor het dienstjaar 2003.
6. Wijziging dotatie aan de politiezone Blankenberge-Zuienkerke dienstjaar 2010.
7. Financiën : budgetwijziging nr. 2 dienstjaar 2010.
8. Centraal Kerkbestuur : budgetten 2011 - akteneming.
9. Finiwo : kapitaalsverhoging Publi-T.
10. Finiwo : agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 13/12/2010 -standpuntbepaling
11. Imewo : statutenwijziging en agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 20/12/2010 -goedkeuring.
12. Imewo : gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein - verlenging van 1 januari 2011 tot 31 december 2013.
13. Imewo : kaderovereenkomst met DNB met het oog op het leveren van ondersteuningsactiviteiten betreffende energiebesparing (hernieuwbare) energie en energie-efficiëntie - goedkeuring.
14. Imewo : contract studieopdracht voor stookplaatsrenovatie gemeentelijke basisschool.
15. TMVW : collectieve aanpak individuele waterzuiveringsinstallaties.
16. Ontwerp jeugdbeleidsplan 2011-2013.
17. Ontwerp Algemeen Noodr en Interventieplan - goedkeuring.
18. Varia.

Geheime zitting.

1. Finiwo : vaststellen mandaat vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 13/12/2010.
2. Imewo : vaststellen mandaat vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 20/12/2010.
 


Het verslag van de gemeenteraden kunt u lezen in de edities van het Polderkrantje.