Opening sportcentrum Meetkerke en toespraak van de burgemeester van Zuienkerke Alain De Vlieghe op Vrijdag 29 april 2011

Schepenen, gemeenteraadsleden, ocmw leden , leden van het Plattelandsloket, leiding van de speelpleinwerking, leden van de sportraad en het VW, aannemers en werklieden, architectenbureau Kristian Blomme, beste inwoners van Meetkerke,

Allemaal van harte welkom op de plechtige inhuldiging van het prachtige verbouwde sportcentrum van Meetkerke. Het doet mij, als burgemeester, enorm veel deugd om hier vandaag zoveel mensen te zien op deze toch wel voor Meetkerke bijzondere gebeurtenis.

Het is een teken van appreciatie en ook wel van nieuwsgierigheid om te weten en vooral om te zien wat het resultaat is van het vele werk dat hier gedurende al die maanden is geleverd. De Meetkerkenaars hebben de evolutie van de werf kunnen volgen. De afbraak met het nodige stof en lawaai voor de buren, het gieten van de fundering en de stelselmatige opbouw. Zonder de gevelbekleding was de vraag van veel mensen ' Wat gaan ze er hier van maken en hoe gaat dat er eigenlijk uitzien'!

Het gebouw dateert van eind jaren 1950 en werd tot aan de gemeentefusie in 1977 als gemeenteschool gebruikt. Anno 1978 onderging het complex een eerste verbouwing. Architect Luc Vemeire, waar ik toen als tekenaar werkte werd aangesteld. De bestaande overdekte speelplaats werd verbouwd tot kleedkamers en douches. Het klaslokaal waar we ons nu in bevinden werd een polyvalente ruimte en het sportcentrum van Meetkerke was geboren.
 

Even een kort verloop wat er aan de start van het werk is voorafgegaan.

Na bevraging bij de Meetkerkse bevolking, de plaatselijke verenigingen en de speelpleinwerking heeft onze Zuienkerkse architect Kristian Blomme, in samenwerking met het gemeentebestuur verschillend voorontwerpen gemaakt. Na veel denkwerk en studie, heeft het gemeentebestuur het project dat we vandaag openen, geselecteerd.

Op 23 december 2008 heeft het gemeentebestuur de bouwvergunning gekregen. De aanbesteding der werken is gebeurd op 16 november 2009 . Er waren slechts 2 inschrijvingen van aannemers. De firma Bouw en Renovatie van Rekkem was de laagste bieder namelijk 502.672,00 euro btw inclusief. De werken zijn van start gegaan op 12 april 2010 en eergisteren, dus 1 jaar en 14 dagen later heeft de voorlopige overname van het sportcentrum plaatsgevonden.

De naam sportcentrum Meetkerke is een vroegere benaming van dit gebouw en deze naam schept soms wel enige verwarring. Er waren werkmannen die gezocht hebben naar een groot sportcomplex met hoge gebouwen en sportvelden. Het complex is eigenlijk bedoeld als een gemeenschapsruimte die ten dienste staat van alle verenigingen en inwoners. Buiten voetbal kan het gebruikt worden voor vergaderingen, privé- feestjes, allerhande activiteiten van verenigingen en bovenal voor onze gemeentelijke speelpleinwerking De Ploeters, die gedurende de schoolvakanties hier haar vaste stek heeft.

30 jaar na de eerste verbouwing was het complex qua comfort en accommodatie sterk verouderd. Het sanitair was in zeer slechte staat, de verwarmingsinstallatie was aan vernieuwing toe, het gebouw was ook weinig toegankelijk voor gehandicapten, er waren vocht- en condensatieproblemen en bovenal een slechte akoestiek. Kortom het was versleten.

In de verbouwing of ik mag bijna zeggen nieuwbouw is er zeer veel aandacht besteed aan de akoestiek, die vroeger een zeer groot probleem was, de warmte isolatie, de ventilatie en het functionele.

Er werd nieuw sanitair voorzien, kleedkamers met de nodige douches en zitbanken, een nieuwe keuken , een afsluitbare overdekte speelruimte, de nodige bergruimten voor de speelpleinwerking en voor andere verenigingen. De ruimte waar we ons nu in bevinden is een stukje vergroot, maar het lijkt ook veel groter door de grote vensters die ons van hieruit een zicht geven op het sportveld en het speelplein. Buiten is er een mooie speelruimte gecreëerd, een overdekte fietsstalling en een petanquebaan.

Zoals iedereen ziet is het esthetische en het architectonische zeker niet vergeten. De vormgeving van het oude gebouw komt terug in de nieuwbouw. Dit prachtige complex zal een stempel zijn in de dorpskern van Meetkerke .Het zal zeker een meerwaarde betekenen voor onze gemeente.

Door het slechte weer, de strenge winter en de onverwachte slechtere staat van het bestaande gebouw hebben de werken een paar maanden langer geduurd dan gepland. De meerwerken, zoals gezegd door de slechte staat van het bestaande gebouw, maar ook door aanpassingen aan de technieken zoals ventilatie, centrale verwarming en elektriciteit kosten een stuk meer dan de aanbesteding.

Voor de voorziene werken volgens de aanbesteding hebben we een dossier ingediend om een subsidie te bekomen van het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. En wij zijn een subsidie toegewezen van 237. 530 Euro, waarvoor onze oprechte dank.

Voor de meerwerken hebben wij een bijkomende subsidie aangevraagd bij datzelfde fonds. Aan de medewerkers van de provincie die dit dossier behandelen doe ik dan ook een warme oproep, om niet te zeggen een heel warme oproep om deze aanvraag te behartigen. Zoals jullie zien zijn de subsidies die wij al gekregen hebben en die wij eventueel nog zullen krijgen, zeer goed besteed.

Als burgemeester bevoegd voor openbare gebouwen was ik bij elke fase van de verbouwing zeer nauw betrokken, van de start tot het einde. Ik heb er ook wel eens van wakker gelegen, maar beste mensen ik mag toch wel zeggen dat het zeer aangenaam werken was met onze architect Kristian en met de conducteur van de aannemer B&R Kristof en zijn volledige team. Dikke proficiat aan alle mensen die hier gewerkt hebben. Jullie hebben prachtig werk geleverd, want het was toch geen alledaagse klus. Ik hoor de timmerman Jean-Luc nog zeggen: dit is één van de moeilijkste maar ook één van de mooiste werken die ik ooit gedaan heb.

Ter informatie geef ik nog mee dat wie inlichtingen wenst qua verhuring en prijs zich wendt tot Ann Michiels op de financiële dienst van het gemeentehuis. Zij is ook de contactpersoon voor de andere gemeentelijke zalen. De sleutels van het sportcentrum zijn te verkrijgen in het gemeentehuis en bij onze ere burgemeester Henri Cuypers en zijn vrouw Marie-Thérèse, die dit vroeger ook altijd hebben gedaan.

Ten slotte rest mij nog de gemeenteraad te bedanken voor de medewerking in het dossier, de technische dienst voor de vele werkjes die ze hier opgeknapt hebben , Edith en haar team die straks de receptie verzorgen en zeker bedankt aan allen hier voor jullie aanwezigheid.

Geniet van de receptie, maar geniet vooral van het sportcentrum van Meetkerke. En laten we nu overgaan tot de officiële opening en de onthulling van het bord.

Uw burgemeester. Alain De Vlieghe