Schade door in het wild levende dieren (houtduiven, konijnen, hazen, ganzen allerhande, …) doet zich meer en meer voor op land- en tuinbouwteelten. Om een beter zicht te krijgen op deze schade en de schadeveroorzakers ontwikkelde de Boerenbond een enquête die elke teler die in het laatste jaar schade ondervonden heeft, kan invullen.

De gegevens van deze enquête zullen anoniem verwerkt worden. Op deze wijze willen we de actuele situatie in kaart brengen. Zo kunnen we nagaan welke diersoorten waar voor overlast zorgen en op welke gewassen. Deze gegevens hebben we nodig om tot concrete en nog meer efficiënte maatregelen te komen om in de toekomst de schade te voorkomen of tot een minimum te beperken.

Wij zouden graag uw medewerking willen vragen om deze enquête in te vullen. Hoe meer gegevens we kunnen verzamelen hoe beter en correcter onze informatie zal zijn. U kan gebruik maken van de Boerenbondwebsite waarop deze bevraging staat. De link hiernaar is de volgende www.boerenbond.be/enqueteschade

Wij danken u voor uw bereidwillige medewerking,

Jacques Demeyere
Schepen
van Landbouw