Onder grote belangstelling ging op 7 januari de traditionele Nieuwjaarsreceptie door van de gemeente Zuienkerke. Voor de derde maal nam burgemeester De Vlieghe het woord en onthulde de plannen voor het jaar 2012 en verder. Verder sprak hij de hoop uit om volgende jaar er opnieuw als burgemeester te mogen staan, meteen een hint, dat 2012 ook een verkiezingsjaar wordt, voor onze gemeente.
Hierna vindt u de Nieuwjaarstoespraak van Burgemeester Alain De Vlieghe.


Burgemeesters, Gedeputeerden, schepenen, gemeenteraadsleden, OCMW raadsleden en provincieraadsleden, beste genodigden en beste Zuienkerkenaars. Van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Zuienkerke.
Het is opnieuw de bedoeling er vandaag een dorpsfeest van te maken . De receptie wordt verzorgd door het feestcomité en de buitenstandjes zijn opnieuw bemand door Zuienkerkse verenigingen. Voor de leute en de ambiance moeten jullie zelf voor zorgen.

2011 was toch wel een erg bewogen jaar waarin we te maken hadden met een financiële en economische crisis. Ook het jaar waarin vele staatsleiders van hun troon zijn gestoten en ook het jaar waarin het gedaan is met roken in alle cafés vandaar het nieuwe woord van het jaar 'stoeproker'. We hadden ook een paar records in 2011 waar we toch niet fier op zijn namelijk een record aan faillissementen in ons land, de ene beurscrash na de andere en de onstabiele toestand van de euro. De federale regering behaalde eveneens een record, het duurde maar eventjes 541 dagen om een regering te vormen. Een positief record is dat 2011 het warmste jaar is sinds de eerste opnames van het KNMI.De vraag die men kan stellen: 'is 2011 ook voor de gemeente Zuienkerke een bewogen jaar geweest?' ledereen ondervindt wel op de één of andere manier de gevolgen van voornoemde crisis zoals de stijging van de energieprijzen, de mindere opbrengst van de spaarboekjes, het langer moeten gaan werken, de vermindering van bepaalde subsidies . Het faillissement van de gemeentelijke holding waarin wij ook zoals heel veel andere steden en gemeenten aandelen hadden, betekent voor onze gemeente een financieel verlies van ongeveer 75.000 euro. Dit is ongeveer 1 procent van onze gemeentebegroting.

ledereen heeft in de media gehoord dat er zeer veel steden en gemeenten het vanaf 2013 financieel moeilijk zullen krijgen door allerlei extra lasten en kosten die op ons afkomen. Ook mede door de nodige miljarden die zowel door de federale en de Vlaamse regering moeten bespaard worden Volgens de begroting voor 2012 met de betaling van alle al uitgevoerde werken en de komende werken en kosten die er vandaag zijn is de financiële toestand van onze gemeente nog altijd goed: wij gaan de belastingen niet verhogen. Wij weten dat er in de toekomst heel wat kosten op ons afkomen maar we gaan zoals een goede huisvader er alles aan doen om de financiële toestand van de gemeente gezond te houden en het betaalbaar te houden voor onze Zuienkerkenaars.Maar laten we het nu hebben over wat positiever nieuws over Zuienkerke. Verleden jaar zijn er een paar mooie realisaties afgewerkt en ook op passende wijze geopend en gevierd. Op 29 april 2011 is het sportcentrum van Meetkerke plechtig ingehuldigd. Alle inwoners van Meetkerke waren op deze opening uitgenodigd en konden genieten van deze prachtige realisatie . De verhuis van de administratieve diensten van de bureelcontainers naar het mooi verbouwde gemeentehuis is eind januari gebeurd. Op 13 mei was de officiële opening en de dag erop een opendeurdag voor alle inwoners van Zuienkerke en het laatste feestje van de drie was de inhuldiging van de straat en rioleringswerken in de wijk Vierwege. Daarnaast zijn er natuurlijk nog zeer veel andere werken gedaan teveel om op te noemen maar dan zonder er een feestje aan te koppelen.

Laten we nu eens kijken naar de toekomst en zeker naar de geplande werken in 2012. In het voorjaar van dit jaar zal de trilweg door Zuienkerke dorp aangepakt worden door AWV . De betonklinkers gaan eruit en worden vervangen door asfalt. Tevens zal er ook de nodige aan- dacht besteed worden aan snelheidsremmende maatregelen door de nodige belijning van het wegdek. In het kader van de samenwerkingsovereenkomst betreffende de groene fietsgordel rond Brugge zal tijdens de werken aan de trilweg de kruising van de Blankenbergse Dijk en de Nieuwe Steenweg heringericht worden.
Als de weersomstandigheden mee zitten, start de aannemer Pyra op 2 februari met de aanleg van een vrijliggend voetpad in de Vagevuurstraat. Het voetpad zal 1.50 meter breed zijn. Voor de veiligheid van de voetganger zal er een groenstrook tussen de baan en het nieuwe voetpad zijn van ongeveer 70 cm.
De werken zullen ongeveer 1 maand in beslag nemen. De bestaande opritten, en dat zijn er 4, mogen blijven.
In het budget van dit jaar is er een bedrag voorzien voor de studiekosten voor het vernieuwen en onderhouden van onze landbouwwegen. De werken zullen uitgevoerd worden in 2013.

De nodige plannen en studies voor de werken aan het vrijliggende fietspad van Zuienkerke dorp naar de Brugse steenweg zijn gemaakt, de onteigeningen van de gronden zijn volop bezig en wij hopen de werken te kunnen starten in 2012 en samen met de minister van mobiliteit Hilde Crevits het fietspad in te rijden in 2013.

De aanleg van nieuwe riolering, een nieuw wegdek en een fiets- en voetpad in de Driftweg op Zuienkerke staan op het programma om te starten eind dit jaar . Er wordt ook verder gewerkt aan de studies voor de aanleg van het fietspad in de Prins Leopoldstraat De juiste timing van deze werken staat nog niet definitief vast.

Dit waren een beetje de grote zaken voor dit jaar maar het is ook de bedoeling nog heel veel andere dingen te doen en te ondersteunen. Wij zullen opnieuw alle verengingen zoals de jeugd, sport, cultuur, senioren, gezin en landelijke verenigingen blijven ondersteunen door het behoud van de subsidies en de nodige materiële steun.De 2 scholen op onze gemeente, die een zeer belangrijk gegeven zijn, blijven wij ondersteunen. Leefschool Akkerwinde zal tijdens haar verbouwingswerken gratis blijven gebruik maken van de Bommel als refter en in de gemeenteschool komt er een nieuwe keuken bij de refter en gaan de kinderen kunnen gebruik maken van de ondertussen aangekochte speelweide achter de school.

Het VVV van Zuienkerke is volop bezig met het maken van een nieuwe bewegwijzerde wandelroute op onze gemeente: namelijk de Van Maerlant route. Volgens historische bronnen zou deze befaamde middeleeuwse schrijver in Houtave geboren zijn. De vele fiets en wandeltoeristen die naar Zuienkerke komen zullen nog meer mogelijkheden krijgen. Dit jaar wordt er gestart met de realisatie van de trage weg van de Kortestraat naar de Blankenbergse Steenweg. De trage weg door het Hagebos naar de Brugse steenweg hopen we te kunnen gebruiken in 2013.

In samenwerking met de Sar: de seniorenadviesraad zal er een seniorengids gemaakt worden . Op 1 maart is er een voordracht met als thema woonaanpassing i.v.m. valpreventie en in juni is er ook weer een seniorendag.De cultuurraad zal in 2012 weer niet stil zitten: op 1 juli is er opnieuw onze tweejaarlijkse activiteit namelijk Houtave kunstdorp,in augustus de alom gekende en befaamde kunstroute en in het najaar zal er in het kader van De Blazuin opnieuw een grote culturele happening georganiseerd worden . Verleden jaar was het thema van De Blazuin ' dialect' en onze gemeenteraad in het dialect was een echte voltreffer.

De jeugdraad voorziet voor dit jaar heel wat nieuwe activiteiten : een workshop koken voor kleuters , een stadsspel 'The target', lasershooting en een tienerdag. Daarnaast wordt er ook weer meegewerkt aan De Roefel. Tijdens de schoolvakanties staat de leiding van de speelpleinwerking ook in 2012 paraat om uw kinderen op te vangen en een deugddoende vakantie aan te bieden.

We weten allemaal dat sporten en bewegen zeer belangrijk zijn .Uit studies is gebleken dat de jeugd te weinig conditie heeft. Het gemeentebestuur is in september gestart met voetballessen voor kinderen vanaf de derde kleuterklas en dit gaat door in het vernieuwde sportcentrum van Meetkerke. Ook balgewenning voor jongeren en turnlessen voor volwassenen staan op het gemeentelijke sportprogramma.Het domein Polderwind ligt er nog altijd verlaten en verloederd bij maar er is goed nieuws. Ik heb persoonlijk contact opgenomen met de nieuwe uitbater van het domein namelijk het Rode Kruis en die mensen hebben mij bevestigd dat er een prachtig project zal komen, namelijk een zorghotel met 48 bedden voor minder gegoede- en gehandicapte kinderen. Daarnaast zal een kleinschalige camping gerealiseerd worden door Camping Kompas. De planning is : in 2012 plannen en studies maken om dan in 2013 de eerste steen te leggen en ingebruikname in 2015.

Volgens de laatste gegevens van de Provincie en van de eigenaar van de molen van Meetkerke is er hoop dat de molen dit jaar eindelijk zal afgewerkt worden Dit unieke monument zal hopelijk na een afwezigheid van meer dan 15 jaar weer het Meetkerkse landschap vervolledigen.

We hebben ook geïnvesteerd in ons personeel. Eind vorig jaar is er bij de technische dienst een nieuwe kracht bijgekomen namelijk Geert Coussemaecker en zijn functie is meestergast van het technische personeel in samenwerking met onze huidige chef van deze dienst namelijk Patrick Van den Fonteyne. Door de komst van Geert maar zeker ook door de noodzaak aan vernieuwen gaan wij de locatie van de technische dienst verbouwen. Deze verbouwing bestaat uit het inrichten van een nieuwe refter, nieuw sanitair met douche, 2 nieuwe burelen, kleedruimte voor het personeel en er zal ook een openbaar toilet voorzien worden.

In de administratie komt er ook iemand nieuws: namelijk Bart Vanpraet uit Vlissegem. Bart is in hoofdzaak aangeworven als administratieve hulp bij onze secretaris want het administratieve werk is er in al die jaren ook niet op vermindert. Bart begint op 20 februari.We werken verder aan de Grup rond de zonevreemde bedrijven langs de Oostendse baan zodoende deze bedrijven in de toekomst een rechtszekerheid te geven. Wij zijn ook bezig samen met de sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo met het creëren van sociale koopwoningen in de pastorie van Nieuwmunster.Dit dossier is nog maar gestart en ik denk daar volgend jaar meer te kunnen oververtellen.

Beste mensen,nu iets heel anders, morgenavond (nvdr. 8 januari 2012) is er in de casino van Knokke de verkiezing van Miss België. Ik hoor u al denken: dat is toch niks speciaals: andere jaren voor mij eigenlijk ook niet maar dit jaar toch wel. De enige overgebleven West- Vlaamse kandidate is een 20- jarige schoonheid van  Zuienkerke :namelijk Ines Fernandez Alonso. Het zou voor Zuienkerke een eer en een fantastische reclame zijn een Miss België op onze gemeente te hebben. Laat ons duimen voor onze Ines. Het vieren van een gouden- of briljanten jubileum is voor mij en het college een aangenaam gebeuren maar een viering van een Miss België zie ik toch ook wel zitten.

Beste mensen ,ik ben niet de man die staat te springen en te popelen om hier een toespraak te houden maar ik zie er al naar uit om hier volgend jaar opnieuw jullie te kunnen toespreken als burgervader. Ik zal er dan ook alles voor doen om de zeer goede ploeg die we vandaag hebben grotendeels te behouden en er volgend jaar opnieuw een groot feest van te maken.Tot slot wil ik het College , de gemeenteraad, het OCMW en al het personeel bedanken voor de inzet en steun. Ook heel veel dank aan het feestcomité en de verenigingen en alle medewerkers die deze dag vandaag hebben ingericht. Bijzondere dank aan de vele vrijwilligers in onze gemeente, die op de één of andere manier een steentje hebben bijgedragen om een verenging, een buur, een vriend, een eenzame, een goed doel of gelijk wat te helpen. Ook dank aan jullie allemaal om jullie aanwezigheid Tenslotte wens ik jullie voor 2012 een zeer goede gezondheid, veel geluk en leute en bij leven en welzijn tot op de volgende nieuwjaarsviering.

Bedankt! Leve Zuienkerke.