De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 23 februari 2012 om 20 uur.

DAGORDE

Openbare zitting.

1. Verslag van de vergadering van 26/01/2012.

2. Verkeer : aanvullende verkeersverordening betreffende het invoeren van beperkt toegangsverbod in de Oosternieuwweg Noord - intrekking besluit dd. 30/11/2011.

3. Verkeer : aanvullende verkeersverordening betreffende het invoeren van beperkt toegangsverbod in de Oosternieuwweg Noord - goedkeuring aangepast besluit.

4. Principebeslissing tot verkoop van de pastorie te Nieuwmunster.

5. Grond- en pandendecreet: evaluatie bindend sociaal objectief koopwoningen.

6. Injecteren van grondmuren en binnenschilderwerken met voorbereidingen in de Sint-Michielskerk te Zuienkerke - goedkeuring aangepast ontwerpdossier.

7. Injecteren van grondmuren en binnenschilderwerken met voorbereidingen in de O.L.-Vrouwkerk te Meetkerke - goedkeuring aangepast ontwerpdossier.

8. Goedkeuring ontwerpdossier voor de aanleg van fietspad in gestabiliseerde steenslag t.h.v. de Copsweg (Biesestraat).

9. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk - aanleg fietspad Grotestraat - Prins Leopoldstraat:
- goedkeuring ontwerp grondplan en rooilijn- en grondverwervingsplan
- goedkeuring samenwerkingsovereenkomst, financieringsovereenkomst en overeenkomst van aanwijzing van een gemeenschappelijke coördinator ontwerp en verwezenlijking.

10. VariaGeheime zitting.

Geen agendapunten