Ook in West-Vlaanderen stellen we vast dat het imago van de wielertoerist en recreatieve fietser negatief beïnvloed wordt door berichten over verkeersongevallen en onhoffelijk of agressief gedrag.

Op initiatief van de provinciegouverneur Paul Breyne werd door de Dienst Politionele Veiligheid in samenwerking met de politie, de wielerbonden en ook de individuele fietstoerist een integrale campagne uitgewerkt om samen met diverse partners de fietstoerist opnieuw een veilige en harmonieuze plaats op onze West-Vlaamse wegen te bezorgen.

Na een grondige omgevingsanalyse werd een actieplan ontwikkeld en werden aanbevelingen geformuleerd om het fietstoerisme in harmonie te laten verlopen met de verkeersregels uit de wegcode, een reglementair uitgeruste fiets, een correcte houding van de andere weggebruikers en tenslotte een goed aangelegd en onderhouden fietspad.

 


Om de doelgroep gemakkelijker te bereiken en te sensibiliseren is een grote powerpoint gevoegd die de volledige omgevingsanalyse en het volledige actieplan met aanbevelingen in beeld brengt. Daarnaast zijn vijf thema-uitzendingen te herbekijken die op regelmatige basis vertoond worden op de regionale televisie. Elke filmpje is vergezeld van een kleine themagerichte powerpoint.

De powerpointvoorstellingen zijn bedoeld om de vele clubs en verenigingen toe te laten hun leden via infosessies voor de campagne te sensibiliseren. De wielerbonden maar ook de verkeerscoördinatoren van de politiezones zullen de clubs hierbij graag bijstaan met raad en daad.

Elke West-Vlaming krijgt de kans om een prachtige Venturelli-fiets te winnen, door deel te nemen aan een eenvoudige quiz. Laat deze kans niet liggen!

De gouverneur roept elke weggebruiker op om zijn gedeelde verantwoordelijkheid op te nemen en zijn medewerking aan deze belangrijke campagne te verlenen om het fietstoerisme op een verantwoorde wijze te promoten en op die manier een essentiële bijdrage te leveren tot een verkeersveiliger en hoffelijker West-Vlaanderen!

Contactpersoon:

Hoofdcommissaris Frank Debrock

Verbindingsambtenaar bij de gouverneur West-Vlaanderen

frank.debrock@ibz.fgov.be

 

Meer info vindt u hier:

http://www.west-vlaanderen.be/provincie/veiligheid/federaal/politioneleveiligheid/verkeer/fietstoerisme/Pages/fietstoerismeinharmonie.aspx