De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 31 mei 2012 om 19 uur.

 
DAGORDE

 
Openbare zitting.
 
1.Verslag van de vergadering van 26/04/2012.
 
2.Finiwo : goedkeuring agenda en standpuntbepaling op de Algemene Vergadering d.d. 25/06/2012.
 
3.Imewo : goedkeuring statutenwijziging en agenda van de Algemene Vergadering d.d. 25/06/2012.
 
4.IMWV : goedkeuring agenda van de Algemene Vergadering d.d. 27/06/2012.
 
5.IVBO : goedkeuring agenda van de Algemene Vergadering d.d. 20/06/2012.
 
6.Aanstellen van een ontwerper voor restauratiewerken aan de Sint-Bavokerk te Houtave - goedkeuring bestek en vaststellen van voorwaarden en wijze van gunnen.
 
7.Aanstellen van een ontwerper voor de restauratiewerken aan de O.L.-Vrouwkerk te Meetkerke - goedkeuring bestek en vaststellen van voorwaarden en wijze van gunnen.
 
8.Aanstellen van een ontwerper voor restauratiewerken aan de Sint-Bartholomeuskerk te Nieuwmunster - goedkeuring bestek en vaststellen van voorwaarden en wijze van gunnen.
 
9.Gemeentelijke basisschool : vaststellen facultatieve verlofdagen schooljaar 2012-2013.
 
10.Gemeentelijke basisschool : goedkeuring aangepast schoolreglement en afsprakennota.
 
11.Gemeentelijke basisschool: goedkeuring lestijdenpakket schooljaar 2012-2013.
 
12.Gemeentelijke basisschool: aanvraag Tivoli-gelden schooljaar 2012-2013.
 
13.Varia.

 
 
Geheime zitting.
 
1.Finiwo : vaststellen mandaat van de vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van 25/06/2012.
 
2.Imewo : vaststellen mandaat van de vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van 25/06/2012.
 
3.IMWV : vaststellen mandaat van de vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van 27/06/2012.
 
4.IVBO : vaststellen mandaat van de vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van 20/06/2012.