Nieuwjaarstoespraak van de Burgemeester van Zuienkerke, Alain De Vlieghe, op 5 Januari 2013.

Staatssecretaris, Burgemeesters, Gedeputeerden, schepenen, gemeenteraadsleden, OCMW raadsleden en provincieraadsleden, beste genodigden en beste Zuienkerkenaars. Van harte welkom op onze jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie of misschien beter gezegd welkom op ons dorpsfeest.

Het is inderdaad weer de bedoeling dat we elkaar veel geluk en gezondheid wensen voor 2013 maar ook dat we er een beetje een feest van maken. Het feest wordt opnieuw verzorgd door de mensen van het feestcomité van Zuienkerke en in de tent hier buiten staan 7 verengingen klaar met allerhande lekkere dingen om te eten en te drinken.

Beste mensen, vorig jaar ben ik mijn toespraak beëindigd met de woorden dat ik niet de man ben die staat te springen en te popelen om hier een toespraak te houden maar ik ben toch ongelofelijk blij jullie vandaag hier te mogen toespreken als burgemeester van onze mooie gemeente Zuienkerke.

2012 was het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Wij als lijst Burgemeester hebben een ongelooflijk resultaat behaald. Onze sterke ploeg heeft 91 procent van de stemmen behaald waardoor we alle zetels in de gemeenteraad hebben. In Vlaanderen is dit uniek, maar ja de Zuienkerkenaars zijn uniek. Het is dus zeer duidelijk dat de Zuienkerkenaar tevreden is met het gevoerde beleid in de vorige legislatuur en we gaan op dezelfde manier de komende 6 jaar aanpakken.Bij deze gelegenheid wil ik de alle kiezers bedanken voor hun steun maar zeker ook alle leden van onze sterke ploeg voor de vele inspanningen in de voorbereiding naar de verkiezingen. Alle 11 mensen van onze ploeg hebben iedere inwoner van Zuienkerke bezocht. In de dorpskernen en de wijken was het allemaal tezamen en in de boerenbuiten in groepjes van 2 of 3 mensen. Ik kan u verzekeren beste mensen er is daar zeer veel werk aan, maar we zijn beloond voor onze inspanningen. De tevredenheid van de inwoners wordt niet enkel bepaald door het werk van de politiekers maar ook door de inzet, klantvriendelijkheid en de service van al ons gemeentepersoneel waarvoor oprechte dank.

De samenstelling van de gemeenteraad is een klein beetje veranderd namelijk ereburgemeester Henri Cuypers en raadslid Leo Vanbesien stonden niet meer op onze lijst en hun zitje is ingenomen door onze 2 nieuwkomers namelijk Annie Dumon en Eddy Goethals.

De gemeenteraad ziet er dus als volgt uit. Onze gemeenteraadsleden zijn Geert Quintens, Nicole Van den Bossche,Brigitte Bonte, Christine Jonckheere, Annie Dumon en Eddy Goethals. De voorzitter van de gemeenteraad blijft Nicole Van den Bossche.

(Werk: Toon Beuckels)

 

De samenstelling van het schepencollege blijft ongewijzigd, enkel een paar kleine verschuivingen in de bevoegdheden. Mijn bevoegdheden als Burgemeester zijn algemeen beleid, burgerlijke stand, politie en veiligheid, begraafplaatsen, cultuur, openbare gebouwen, bibliotheek feesten en ontvangsten.

Onze eerste schepen Jacques Demeyere met als bevoegdheden ruimtelijke ordening, financiën, landbouw en leefmilieu, toerisme, economie, energie en nutsvoorziening, huisvesting en stedenbouw.

Als tweede schepen hebben we Wim Cools met als bevoegdheden openbare werken, administratief en technisch personeel, informatie en public relations, verkeer- verkeersinfrastructuur, mobiliteit en ten slotte technisch dienst

Onze vrouwelijke schepen Annelies Dewulf is derde schepen en haar bevoegdheden zijn onderwijs, senioren, sport, jeugd, gezin en informatica.Onze voorzitter van het OCMW en tevens vierde schepen Noël Delaere heeft als bevoegdheden sociale en familiale zaken, volksgezondheid, ontwikkelingssamenwerking, emancipatiebeleid en gelijke kansen, tewerkstelling, sociale economie en ten slotte het OCMW.

In de OCMW raad komt er één nieuwkomer namelijk Emmy Lagast. De bestaande leden zijn Walter Demeyere, Jeaninne Samijn, Els Fockedy, Veronique Kerkhove, Diana Demeulemeester, Yves Demaecker, Ludwig Vanderbeken. Mannen van het OCMW pas op want de dames zijn in de meerderheid.

Beste mensen 2012 was een bewogen jaar waarin we te maken hadden met faillissementen en dat betekent natuurlijk veel mensen die hun job verliezen. Daardoor ontstaat er een onzekerheid en angst waardoor de mensen en bedrijven wachten met hun investeringen. Volgens de banken staat er ongelooflijk geld op de spaarrekeningen wat niet ten goede komt aan de economie in ons land. We zien ook de voordurende daling van de interesten op onze spaarcenten, als het zo verder gaat gaan we nog moeten geld geven aan de banken om voor onze centen te zorgen.

In België en op wereld niveau is er in 2012 is er zeer veel gebeurd. Als voornaamste gebeurtenissen vernoem ik het busongeval in Zwitserland waar er 22 kinderen om het leven kwamen, de sluiting van Ford Genk, de splitsing van BHV, de Olympische spelen , de schrijnende oorlog in Syrië, de opwarming van de aarde en het einde van de Mayakalender maar we hebben geluk, ze hebben zich vergist. Nog iets zeer belangrijk is de presidentsverkiezingen in Amerika.

Laten we maar op Zuienkerks niveau blijven en even kijken naar de geplande werken in 2013. De aanleg van het vrijliggend fietspad van Zuienkerke dorp naar de Brugse steenweg is voor dit jaar. De onteigeningen zijn gedaan, de bouwaanvraag is goedgekeurd de aanbesteding gebeurt in het voorjaar en na het bouwverlof zullen de werken beginnen.

De werken langs de Driftweg zijn volop bezig en het gedeelte op Zuienkerke is volgens de planning voor dit jaar voorzien. Daar komt er nieuwe riolering, een nieuw wegdek, een voetpad en ook een apart fietspad. Voor het fietspad langs de Prins Leopoldstraat die aansluit op de grote straat in De Haan zullen de onteigeningen beginnen. De werken zijn voorzien voor volgend jaar.

De aanleg van de trage weg van de Heerweg van de Oostende steenweg door het Hagebos zal ook dit jaar uitgevoerd worden. Dit zal een prachtige realisatie zijn voor fietsers en wandelaars.

De loods van de technische dienst wordt verbouwd in 2013. De aannemer is bekend. De werken starten in het voorjaar.

Op de begroting van 2013 is er 275000 € voorzien voor herstellingen van onze landbouwwegen. De slechte stukken van de Heerweg, Molenweg, Blauwe Torenstraat, Duinenstraat, Vaartstraat en Westernieuwweg noord zullen
hersteld worden en ook nog een paar kleine herstellingen aan andere wegen waar nodig. De schepradmolen in de Meetkerkse Moeren zijn ze volop aan het restaureren, we hopen de molen te zien draaien in 2013.Onze grote zorg gaat ook uit naar het creëren van betaalbare woningen. Volgens de overheid moeten ertegen 2020 18 sociale huurwoningen bij komen in Zuienkerke. Waar die zullen komen ligt nog niet vast.

Buiten werken aan wegen en gebouwen zijn er nog veel andere zaken te doen en te ondersteunen. Wij zullen opnieuw alle verengingen zoals de jeugd, toerisme, sport, cultuur,senioren, gezin en landelijke verenigingen ondersteunen door het behoud van de subsidies en de nodige materiële steun.

Het ondersteunen van het onderwijs op onze gemeente is prioritair. Op de begroting van dit jaar zijn de centen voorzien voor de aankoop van een nieuwe schoolbus. De bus wordt gebruikt voor het ophalen van de kinderen maar ook zeer veel voor de vele uitstappen die onze schoolkinderen doen.

De speelkoer van de gemeenteschool zal in samenwerking met de vriendenkring opgewaardeerd worden. Leefschool akkerwinde zal met een heel wat vertraging hun nieuw gebouw kunnen gebruiken. Namelijk op 21 januari kunnen de kinderen in hun nieuwe klassen en op 22 maart is de feestelijke opening voorzien.

De gemeentelijke cultuurraad organiseert weer tal van zaken namelijk 11 juli viering, de alom gekende kunstroute, cultuurcafé en in het najaar zal er in het kader van de Blazuin een culturele happening plaats vinden met als thema Edith Piaf. Een werkgroep zal opgestart worden om in 2014 de grote oorlog op een passende wijze te herdenken op onze gemeente.

Voor onze jeugd en voor de sportievelingen zijn er heel wat activiteiten. Tijdens de vakanties kunnen de kinderen tussen 3 tot 12 jaar weer naar de speelpleinwerking de ploeters. In de krokusvakantie zal de kinderkok de kleuters leren koken . Roefel, jeugdsportdag ,standup comedy, buitenspeeldag in Nieuwmunster, lasertag staan ook op het programma en nieuw dit jaar is de organisatie van een sportkamp dit gaat door van 8 tot 12 april voor kinderen van het 1 tot 4 leerjaar. De voetbaltrainingen en de balgewenning voor de kleintjes wordt ook verder gezet.

Voor de senioren is er in 2013 in samenwerking met de sar opnieuw een seniorendag voorzien. Ook zullen de plus 80 jarigen bezocht worden door de vele vrijwilligers. De mensen die dit jaar 59 worden krijgen een seniorengids in de bus.
In mijn toespraak van verleden jaar heb ik gezegd dat de eerste steenlegging voor de werken aan het domein Polderwind zou gebeuren in 2013. Wel beste mensen dat zal niet zo zijn. Volgens de laatste berichten van het Rode Kruis is er een ontwerper aangesteld en ze zijn volop bezig met de studies. Zodus dit jaar is een jaar van plannen en studies om de eerste steen te leggen in 2014 en het nieuw domein te openen in 2017.

Door de overvloedige regen van de laatste weken is het voor de landbouwers zeer moeilijk geweest om hun maïs, bieten en aardappelen te oogsten. De wegen waren tijdens de werken vol slijk en modder, maar in samenwerking met de politie hebben de landbouwers enorm hun best gedaan om de wegen zo goed en zo rap mogelijk op te kuisen, waarvoor oprechte dank.


Onze gemeente is door zijn specifieke karakter geselecteerd tot plattelandsgemeente. Onze Minister President Kris Peeters beloofde via het plattelandsfonds een jaarlijkse dotatie van max. 250000 € die besteed kon worden voor allerlei werken. Door de besparingen van de Vlaamse regering krijgen we dat voorlopig niet. Rekening houdende met dat slechte nieuws en ook met de komende investeringen is de financiële toestand van onze gemeente nog altijd gezond, wij gaan de belastingen niet verhogen.

Tenslotte wil ik het college, de gemeenteraad, het OCMW en al het personeel bedanken voor hun inzet en steun. In bijzonder een woord van dank aan de 2 mensen die de Zuienkerkse politiek verlaten. Ten eerste Henri Cuypers die zijn politieke carrière gestart is in 1977, het jaar van de fusie. Hij is in totaal 36 jaar in de politiek geweest waarvan de eerste 6 jaar gemeenteraadslid, vervolgens 12 jaar schepen, 15 jaar burgmeester en de laatste 3 jaar opnieuw gemeenteraadslid.Ten tweede hebben we Leo Vanbesien. Hij is eveneens gestart in 1977 en is gedurende 36 jaar gemeenteraadslid geweest waarvan 24 jaar in de oppositie. Ik wens Henri en Leo nog veel geluk en gezondheid toe en hopelijk vervelen jullie zich niet zonder de politiek. Ook veel dank aan het feestcomité ,de verengingen en de vele vrijwilligers die deze dag hebben ingericht. Ik wens aan iedereen een gelukkig 2013, een zeer goede gezondheid, veel geluk en leute en bij leven en welzijn tot op de volgende nieuwjaarsviering. Bedankt, en geniet ervan.

Leve Zuienkerke.