Op zondag 2 juni 2013 is het Kermis zondag te Zuienkerke. Traditioneel gaat de Sacramentsprocessie uit en organiseert het Feestcommitee een Barbecue.

We starten met een uitnodiging to de Sacramentsprocessie vanwege het processie commitee.

Ik (Lut Quintens) kom natuurlijk, samen met Marie-Anne Deloddere onze processie promoten. Zoals iedereen wel weet is Zuienkerke nog altijd een gelovige gemeenschap. Onze vreugden - ons lijden - en onze pijn zijn hier nog altijd een sterke aanzet om gezamenlijk te bidden - of met de buurt - of met de parochie.

Denk maar aan de communies - huwelijken en begrafenissen! Maar ook de aanwezigheid van een eeuwenoude processie kan daar heel veel toe bijdragen.

In deze korte, maar heel mooie stoet, wordt de rijkdom van ons geloof op een overzichtelijke wijze getoond. Het is een poging van vele inzetbare, belangloze mensen om oude bijbelse verhalen opnieuw te vertellen aan de mensen van onze eenentwintigste eeuw.

Groot en klein, oud en jong, verenigingen en scholen, priesters en burgers, iedereen loopt er praktisch in mee, en tonen op een ontroerende manier - hoe wij - moderne mensen - aansluiten bij de "oude bijbelse geschiedenis". Het is echt een actuele verkondiging van voorbije waarden. Daarom vragen wij - met aandrang - dat de vele mensen hun familie zouden uitnodigen op deze dag. KERMISZONDAG 2 juni 2013 om samen te kijken naar deze prachtige stoet, en de Zuienkerkse kermis te beginnen met het aanschouwen van deze bijbelse parade, waar zoveel mensen - dagenlang - belangloos aan hebben gewerkt.

Bekroon hun werk!! Met uw aanwezigheid!! En maak er daarna - een gezellige dag van. Wij verwachten u.

Als ieder van de aanwezigen hier, ook maar vier mensen zou meebrengen, dan hebben we al een mooi getal bijeen gesprokkeld.

En ik eindig zoals bij een voetbalmatch: GEEN WOORDEN MAAR DADENOp zondag 2 juni 2013, “Zuienkerke kermis”, houden we, aansluitend op de jaarlijkse sacramentsprocessie, voor de derde keer een straatbarbecue. Deze gaat door in de Kerkstraat van Zuienkerke ter hoogte van het Boldershof. Dat deze barbecue buiten op straat plaatsvindt is geen evidentie in ons land. We kunnen immers niet altijd op goed weer rekenen. De voorbije twee edities waren een zonovergoten succes, maar bij regenweer kunnen we terecht in de zaal van café Boldershof.Voorzitter Geert Claerhout

Dit jaar werd ook een belangrijk jaar voor het bestuur van het feestcomité. Er werd er al eens over gesproken tijdens de bestuursvergaderingen, maar eind 2012 was het dan zo ver. We namen afscheid van Walter Verleye als voorzitter en Hubert Bonte als secretaris. Beiden waren ze erbij van bij het begin in 1966. Toen heette het feestcomité nog “De Rudy’s Vrienden”, een supportersclub die opgericht werd voor de motorcrosser Rudy Verburgh. In de loop der jaren kwamen veel wissels in het bestuur en veranderde de naam ook geregeld. Wie kent er de feesttent niet in de jaren ’70, ’80 en ’90, met onder andere Henk Van Montfoort, toen een tv-vedette, Lou Roman, Helmut Lotti, enz... Vanaf de jaren 2000 organiseerde het feestcomité jaarlijks het kermisweekend op “Zuienkerke kermis”, telkens de tweede zondag na Pinksteren. Dit jaar, zoals eerder gezegd, is er dus opnieuw een straat barbecue. Ook Frank De Veirman nam afscheid van het bestuur, maar is nog steeds van de partij als er geholpen moet worden bij de opbouw of afgebouwd van één of andere activiteit. Geert Claerhout die al een hele tijd in het bestuur zat werd verkozen tot voorzitter en Tommy Verburgh tot secretaris. Frederik Van Kerrebrouck werd verkozen tot ondervoorzitter. Frank Bonte kwam de bestuursgroep versterken. Hubert en Walter blijven nog steeds in het bestuur als ere-voorzitter en ere-secretaris. Met deze bestuurswissel hopen we dan ook dat het feestcomité er nog eens 50 jaar tegen kan.