Bestuur
 

 

Burgemeester Alain De Vlieghe
Tel: 050/43.20.50
Gsm: 0475/96.55.69
Email: alain.devlieghe@zuienkerke.be

Algemeen directeur

Goethals Franky
Tel: 050 / 43 20 50
Email: franky.goethals@zuienkerke.be

   

Financieel directeur  

Debaecke Katrien
Tel: 050 / 43 20 50

Email: katrien.debaecke@zuienkerke.be

 

 

Beleid

 

De doelstellingen van het beleid zijn afgestemd op Zuienkerkse maat. Zuienkerke is één van de kleinste gemeenten van Vlaanderen en is zich bewust van de vele mogelijkheden maar ook van de beperktheden.

Zoals elke andere gemeente staat ons bestuur in voor een immense dienstverlening aan zijn inwoners. Alle administratieve diensten zijn ondergebracht in moderne burelen en de gemeente streeft er naar met de nodige informatisering de werking en dienstverlening nog te verbeteren en te moderniseren. Ook de technische dienst wordt voorzien van voldoende en aangepast materiaal om de burger nog beter te dienen.

De gemeente wenst een open beleidsvoering en communicatie met de burger. Via het gemeentelijk informatieblad en een nieuwe informatiegids wordt niet alleen informatie verschaft maar wordt ook gelegenheid gegeven aan de verenigingen hun activiteiten kenbaar te maken en te promoten.

De gemeente Zuienkerke met slechts 2800 inwoners beschikt over meer dan 100 km landbouwwegen. Verdere inspanningen zullen gedaan worden om deze in goede staat te houden.

Na de renovatie en de riolering van de woonkernen zal de aandacht toegespitst worden op het saneren van de overige wijken. Zuienkerke is een groene gemeente en dit wenst men te bestendigen. Aandacht en steun wordt geschonken aan de familiale landbouwbedrijven.

De opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan vraagt veel energie maar heeft onze bijzondere aandacht.

Bij de opmaak van het gemeentelijk mobiliteitsplan wordt vooral rekening gehouden met het beter uitrusten van de fietspaden langs de gewest- en gemeentewegen.

Het bestuur streeft er naar de gemeente verder uit te bouwen als een sociaal en cultureel bloeiende gemeente met aandacht voor jong en oud.

Om de zachte recreant aan te trekken willen wij Zuienkerke promoten als specifieke entiteit binnen een groter regionaal geheel.