Het college van burgemeester en schepenen is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente, de beleidsontwikkeling en het toezicht op de administratie. Het college is een "collegiaal" orgaan d.w.z. dat alle beslissingen gezamenlijk moeten worden genomen. Zuienkerke bezit naast de burgemeester, drie schepenen en een OCMW voorzitter.
 

Verkozene Bevoegdheden Privé Adres

Dhr. Alain De Vlieghe 

Burgemeester- algemeen beleid
- burgerlijke stand
- politie en veiligheid
- begraafplaatsen
- cultuur
- bibliotheek
- openbare gebouwen
- feesten en ontvangsten
- Kerkfabriek Nieuwmunster

Nieuwe Steenweg 40a

8377 Zuienkerke
Tel: 050 / 41.55.42

gsm 0475/96.55.69

alain.devlieghe@zuienkerke.be

 
Spreekuren:
Iedere werkdag vanaf 8:00 uur tot 12 uur
op het gemeentehuis en na afspraak.

Dhr. Jacques Demeyere  

Eerste Schepen

  

- financiën
- landbouw en leefmilieu
- toerisme
- ruimtelijke ordening
- economie
- energie en nutsvoorzieningen
- huisvesting en stedebouw
- kerkfabriek Houtave
 

Brugse Steenweg 39

8377 Houtave Zuienkerke
Tel: 050 / 41.39.78

 

jacques.demeyere@zuienkerke.be

   

Dhr. Wim Cools

 

Tweede schepen

  

- administratief personeel
- technisch personeel
- openbare werken wegen- en rioleringswerken
- technische dienst
- informatie en public relations
- polderkrantje
- verkeer – verkeersinfrastructuur – mobiliteit
- kerkfabriek Zuienkerke
 

Nieuwe Steenweg 136

8377 Zuienkerke
Tel: 050 / 41.21.03

wim.cools@zuienkerke.be

 

 

Mevr. Annelies Dewulf  

 

Derde schepen

  

- jeugd
- derde leeftijd / senioren
- gezin
- Europese zaken
- onderwijs
- sport
- informatica
- kerkfabriek Meetkerke

 

Oude Molenweg 16

8377 Meetkerke - Zuienkerke
Tel. 0472 / 24.60.25

annelies.dewulf@zuienkerke.be

 

 

Dhr. Noël Delaere

 

OCMW voorzitter
Vierde schepen

  

 
  

- sociale en familiale zaken
- maatschappelijk welzijn
- volksgezondheid
- tewerkstelling
- ontwikkelingsamenwerking
- emancipatiebeleid
- sociale economie
- O.C.M.W. 

 

 

Leeglandstraat 24
8377 Zuienkerke
Tel. 050 /31 65 03

voorzitter@ocmw-zuienkerke.be