Het college van burgemeester en schepenen is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente, de beleidsontwikkeling en het toezicht op de administratie. Het college is een "collegiaal" orgaan d.w.z. dat alle beslissingen gezamenlijk moeten worden genomen. Zuienkerke bezit naast de burgemeester, drie schepenen en een OCMW voorzitter.


Dhr. Alain De Vlieghe, Burgemeester

 

Bevoegdheden:

- algemeen beleid
- burgerlijke stand
- politie en veiligheid
- begraafplaatsen
- cultuur
- bibliotheek
- openbare gebouwen
- feesten en ontvangsten
- Kerkfabriek Nieuwmunster


Bereikbaarheid:

Privé adres: Nieuwe Steenweg 40a, 8377 Zuienkerke
Tel: 050 / 41.55.42
Gsm 0475/96.55.69


Spreekuren: Iedere werkdag vanaf 8:00 uur tot 12 uur op het gemeentehuis en na afspraak.

 

 

Dhr. Jacques Demeyere, Eerste Schepen

Bevoegdheden:

- financiën
- landbouw en leefmilieu
- toerisme
- ruimtelijke ordening
- economie
- energie en nutsvoorzieningen
- huisvesting en stedebouw
- kerkfabriek Houtave

 

Bereikbaarheid:

Privé adres: Brugse Steenweg 39, 8377 Houtave Zuienkerke
Tel: 050 / 41.39.78

 

 

Dhr. Wim Cools, Tweede schepen

 

Bevoegdheden:

- administratief personeel
- technisch personeel
- openbare werken wegen- en rioleringswerken
- technische dienst
- informatie en public relations
- polderkrantje
- verkeer – verkeersinfrastructuur – mobiliteit
- kerkfabriek Zuienkerke

 

Bereikbaarheid:

Privé adres: Nieuwe Steenweg 136, 8377 Zuienkerke
Tel: 050 / 41.21.03
Email: wim.cools@zuienkerke.be

 

Mevr. Annelies Dewulf, Derde schepen

 

 

Bevoegdheden:

 - jeugd
- derde leeftijd / senioren
- gezin
- Europese zaken
- onderwijs
- sport
- informatica
- kerkfabriek Meetkerke

 

Bereikbaarheid:

Privé adres: Oude Molenweg 16, 8377 Meetkerke - Zuienkerke
Tel. 0472 / 24.60.25
Email: annelies.dewulf@zuienkerke.be

 

 

Dhr. Noël Delaere, OCMW voorzitter en vierde schepen

 


Bevoegdheden:

- sociale en familiale zaken
- maatschappelijk welzijn
- volksgezondheid
- tewerkstelling
- ontwikkelingsamenwerking
- emancipatiebeleid
- sociale economie
- O.C.M.W. 

 

 Bereikbaarheid:

Privé adres:  Leeglandstraat 24, 8377 Zuienkerke
Tel. 050 /31 65 03
Email: voorzitter@ocmw-zuienkerke.be