Het college van burgemeester en schepenen is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente, de beleidsontwikkeling en het toezicht op de administratie. Het college is een "collegiaal" orgaan d.w.z. dat alle beslissingen gezamenlijk moeten worden genomen. Zuienkerke bezit naast de burgemeester, drie schepenen en een OCMW voorzitter.


Dhr. Alain De Vlieghe, Burgemeester

 

Bevoegdheden:

- algemeen beleid
- burgerlijke stand
- politie en veiligheid
- brandweer
- begraafplaatsen
- cultuur
- mobiliteit en verkeer
- bibliotheek
- patrimoniumbeheer gebouwen
- patrimoniumbeheer wegen en riolering
- technische dienst
- kerkfabriek Nieuwmunster

Bereikbaarheid:

Privé adres: Nieuwe Steenweg 40a, 8377 Zuienkerke
Tel: 050 / 41.55.42
Gsm 0475/96.55.69


Spreekuren: Iedere werkdag vanaf 8:00 uur tot 12 uur op het gemeentehuis en na afspraak.

 

Dhr. Jacques Demeyere, Eerste Schepen

Bevoegdheden:

- financiën
- landbouw en milieu
- toerisme
- ruimtelijke ordening
- economie
- energie en nutsvoorzieningen
- huisvesting en stedenbouw
- kerkfabriek Houtave

Bereikbaarheid:

Privé adres: Oostendse Steenweg 18, 8377 Houtave Zuienkerke
Tel: 050 / 41.39.78

 

Mevr. Annelies Dewulf, Tweede schepen

 

 

Bevoegdheden:
- jeugd
- derde leeftijd / senioren
- gezin - kinderopvang
- onderwijs
- sport
- informatica
- kerkfabriek Meetkerke

 

Bereikbaarheid:

Privé adres: Oude Molenweg 16, 8377 Meetkerke - Zuienkerke
Tel. 0472 / 24.60.25
Email: annelies.dewulf@zuienkerke.be

 

Dhr. Noël Delaere, derde schepen en voorzitter bijzonder comité voor sociale dienstnoel delaere8

 

Bevoegdheden:
- personeel
- feesten en ontvangsten
- informatie en public relations
- poldermagaZien
- tewerkstelling
- sociale economie
- welzijn
- ontwikkelingssamenwerking 

- voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst
- kerkfabriek Zuienkerke


Bereikbaarheid:

Privé adres:  Doelhofstraat 4, 8377 Zuienkerke
Tel: 0478 / 97.05.02
Email: noel.delaere@zuienkerke.be