Adres:


Alle hieronder vermelde gemeentelijke diensten, met uitzondering van de technische dienst, zijn gehuisvest in:

 
Gemeentehuis, Kerkstraat 17
8377 Zuienkerke

Tel: 050 / 43 20 50
Fax: 050 / 43 20 59

Email: info@zuienkerke.be

 

 

Openingsuren:

 

Gemeentelijke dienstverlening aangepast omwille van corona dreiging


De gemeentelijke diensten zijn enkel toegankelijk op afspraak voor dringende zaken.

U kunt bij voorkeur telefonisch contact nemen op het nummer 050/43.20.50 of via e-mail

burgerzaken@zuienkerke.be

 

 

Het gemeentehuis is iedere werkdag open in de voormiddag van 9 uur tot 12 uur en op de woensdagnamiddag van 13 uur tot 16.30 uur. Op andere namiddagen is het gemeentehuis gesloten.

Op de eerste woensdag van de maand is het gemeentehuis open van 15 uur tot 19 uur (dienst burgerzaken, financiële dienst, de technische dienst, dienst stedenbouw en de politiedienst).

Dit is op woensdag 8 januari, 5 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei, 3 juni, 1 juli, 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en 2 december 2020.

Op volgende feestdagen zijn de diensten gesloten:

 

Nieuwjaar Woensdag 1 januari 2020
Paasmaandag Maandag, 13 April 2020
Dag van de Arbeid       Vrijdag, 1 Mei 2020
O.H. Hemelvaart Donderdag, 21 Mei 2020
Pinkstermaandag Maandag, 1 Juni 2020
Nationale feestdag Dinsdag, 21 Juli 2020
O.L.V. hemelvaart Zaterdag, 15 Augustus 2020
Allerheiligen Zondag 1 november 2020
Wapenstilstand Woensdag, 11 November 2020
Kerstmis Vrijdag, 25 December 2020
Nieuwjaar Vrijdag 1 januari 2021

 

 

Bestuur

 

Burgemeester Alain De Vlieghe
Tel: 050/43.20.50
Gsm: 0475/96.55.69
Email: alain.devlieghe@zuienkerke.be

Algemeen directeur

Goethals Franky
Tel: 050 / 43 20 50
Email: franky.goethals@zuienkerke.be

   

Gewestelijk ontvanger   Debaecke Katrien
 Tel: 050 / 43 20 50

 

 

Beleidstereinen

 

 

Bevolking, Burgerlijke Stand
  
Allemeesch Annie 

Verstringe Lieselore

Administratief medewerker bevolking & burgerlijke stand
 
Email: annie.allemeesch@zuienkerke.be 

Administratief medewerker bevolking & burgerlijke stand

Email: lieselore.verstringe@zuienkerke.be 

Tel: 050 / 43 20 50
Fax: 050 / 43 20 59  


Cultuur, Jeugd, Sport, Toerisme
     
Allemeesch Annie Administratief medewerker cultuur

Tel: 050 / 43 20 50
Email: annie.allemeesch@zuienkerke.beVerburgh Eva Jeugdconsulent

 Tel: 050 / 43 20 50
Email: eva.verburgh@zuienkerke.be 
 

Verburgh Eva Administratief medewerker sport

Tel: 050 / 43 20 50
Email: eva.verburgh@zuienkerke.be 


Financiële dienst
     
Greet Fockedey Boekhouding

Fax : 050 / 43 20 59
Tel:  050 / 43 20 50
E-mail: greet.fockedey@zuienkerke.be
 
  

Debaecke Katrien


 

 

 

Vanderpoorten Ellen

Financieel directeur

Fax : 050 / 43 20 59
Tel:  050 / 43 20 50
E-mail: katrien.debaecke@zuienkerke.be


Gemeentebelastingen - toelagen - facturen - huur zalen

Tel : 050/43 20 53
Fax: 050/43.20 59
E-mail : ellen.vanderpoorten@zuienkerke.be


Informatie, Communicatie en Informatisering
     
Goethals Franky Algemeen directeur

Tel:  050 / 43 20 50
e-mail: franky.goethals@zuienkerke.be
 
  
  
Infrastructuur, Leefmilieu, Afvalbeleid
      
Van den Fonteyne Patrick Diensthoofd, Milieuambtenaar, Preventieadviseur en ambtenaar noodplanning.

Technische Dienst
Adres : Gemeentelijke Werkplaats
Nieuwe Steenweg 39/a
8377 Zuienkerke

Tel: 050 / 41 75 77
Fax: 050 41 94 43
E-mail: patrick.vandenfonteyne@zuienkerke.be
 
 

   
OCMW
      
Mieke Matton Contactpersoon
  
Tel: 050 / 42 79 98
Fax : 050 / 42 67 37
Email : sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be
 
 

   
Personeelsbeleid
     
Goethals Franky Algemeen directeur
 
Dienst Secretariaat
Tel.: 050 / 43 20 50
Email:franky.goethals@zuienkerke.be
     

  
Politie, Veiligheid
      
  Wijkagent interpolitiezone Blankenberge-Zuienkerke

Tel: 050 / 41 14 14
  
Mia Moens Contactpersoon gemeentehuis Zuienkerke

 Tel: 050 / 41 14 14
Fax: 050 / 41 96 96
Email: mia.moens@zuienkerke.be
 
 
  
Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid
     
Persyn Ingrid Administratief medewerker

 Tel: 050 / 43 20 50
Fax: 050 /43 20 59
Email: ingrid.persyn@zuienkerke.be
 

Boudens Ilse Administratief medewerker

Tel: 050 / 43 20 50
Fax : 050 /43 20 59
Email :  ilse.boudens@zuienkerke.be


Maenhout Marc Stedenbouwkundig ambtenaar

Tel:  050 / 43 20 50
Fax : 050 /43 20 59
Email :  marc.maenhout@zuienkerke.be