Back to Top
zuienkerke logo 200px
 
hamburger menu 1

Gemeente Zuienkerke informeert.

Dienst Ruimtelijke Ordening, Milieu en Huisvesting Zuienkerke


Contactpersonen


Ilse Boudens 
e-mail: ilse.boudens@zuienkerke.be
 
Peggy Scheire
e-mail: peggy.scheire@zuienkerke.be
 
Marc Maenhout, omgevingsambtenaar
e-mail: marc.maenhout@zuienkerke.be
 
Jan Dekeerle, renovatiecoach
T: 050/ 43 20 50

 


 

 

 

Stedenbouwkundige vergunning

 

Een stedenbouwkundige vergunning is nodig voor het bouwen, afbreken, herbouwen, verbouwen van een bestaande woningof gebouw, een grond gebruiken voor het plaatsen van één of meer vaste inrichtingen, het wijzigen van de hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed, een woning opsplitsen of in een gebouw het aantal woongelegenheden wijzigen, stallen van verplaatsbare inrichtingen, tuinhuisjes, carports, bergingen, vellen van bomen, aanleggen vijver, wijzigen van het reliëf van de bodem, e.d.

 

Verkavelingvergunning

 

Aanvraag tot verkavelen, afwijken en wijzigen van de verkavelingvergunning.

 

 

Kadaster

 

Inlichtingen nopens
-  eigenaar van een bepaald perceel
-  kadastraal inkomen, nummer en oppervlakte
-  raadpleging kadastraleplannen

Voor een kadastraal plan of uittreksel van de kadastralel egger:
Directie West- Vlaanderen, dienst kadastrale uittreksels, Lange Rei 7, 8000 Brugge -  Tel.: 050/44.26.11

 

Reclame langs de openbare weg

 

Aanbrengen van reclame, opschriften en publiciteitspanelen kan, mits stedenbouwkundige vergunning of mits goedkeuringvan het Schepencollege.

 

 

Milieu

 

De inrichtingen die hinderlijk worden geacht voor de mensen het leefmilieu worden in drie klassen ingedeeld, afhankelijk van de aarden de belangrijkheid van de daaraan verbonden milieueffecten. Niemand mag dan ook zonder voorafgaandelijk een schriftelijke vergunning van de bevoegde overheid een als hinderlijk ingedeelde inrichting die behoort tot de 1e of de 2e klasse exploiterenof veranderen, en zonder daarvan vooraf melding te hebben gedaan, een inrichting die behoort tot de 3e klasse exploiteren of veranderen.

In uitvoering van art. 3 van het Milieudecreet werd een lijst van als hinderlijke beschouwde inrichtingen door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Deze lijst bevat alle ingedeelde hinderlijke inrichtingen met onder meer de aanduiding van de klasse waaronder de inrichting wordt ingedeeld.

 

Goedkope energielening


Energie verbruiken neemt vandaag een grote hap uit het gezinsbudget. Je kan flink wat besparen op je energiefactuur. Je woning isoleren, het plaatsen van een condensatieketel, zonneboiler, hoogrendementsbeglazing… het zijn allemaal maatregelen die ervoor zorgen dat er heel wat minder energie verbruikt wordt en de factuur drastisch daalt.  Deze investeringen kosten echter ook geld. Wie niet onmiddellijk over het nodige budget beschikt kan nu goedkoop lenen om energiebesparende investeringen uit te voeren.

Bij de lokale entiteit wvi (west-vlaamse intercommunale) kan je een voordelig energiekrediet (voorheen groene lening) van minimaal 1.250€ en maximaal 10.000€ aanvragen. De terugbetalingstermijn van de lening is 5 jaar, de rentevoet is vast en bedraagt max. 2% per jaar of is in bepaalde gevallen zelfs renteloos.

Het geld wordt ter beschikking gesteld via het FRGE (Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost) en dient uitsluitend voor het financieren van energiebesparende investeringen.

Wie kan lenen?

Elke particulier, zowel eigenaar-bewoners, huurders als verhuurders komen in aanmerking voor de energielening en er is geen inkomensbeperking. De woning moet in onze gemeente gelegen zijn en de werken moeten uitgevoerd worden door een geregistreerde aannemer. 

Waarvoor kan men lenen?

De FRGE-lening kan enkel aangegaan worden voor het uitvoeren van energiebesparende investeringen. En dit zowel voor nieuwbouw als verbouwingen. Het plaatsen van hoogrendementsbeglazing, zonneboiler, dak/vloer/muurisolatie, condensatieketel… Een volledige lijst van de werken kan men bekomen via de gemeente of wvi.

Bent u eigenaar, huurder of verhuurder vraag dan NU uw goedkope energielening (voorheen groene lening) aan via de west-vlaamse intercommunale (wvi).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw gemeente of met uw lokale entiteit (wvi): www.wvi.be/nl/goedkope-energieleningen

 

 

Natuurvergunning

 

Een vergunning of melding is nodig voor het wijzigen van vegetatie of kleine landschapselementen.

 

 

Huisvesting

 

Informatie en eventuele begeleiding m.b.t. wonen, huisvesting, premies, kan worden verkregen bij de huisvestingsambtenaar in het gemeentehuis te Zuienkerke:

- informatie en advies over premies (nieuwbouw en renovatie, …)
- informatie – advies – begeleiding voor eigenaars
- informatie – advies – begeleiding voor huurders
- informatie – advies – begeleiding in verband met verwaarlozing van een woning, ongeschiktheid van een woning, onbewoonbaarheid van een woning
- informatie over sociaal wonen

Contactgegevens :

Tel. : 050/43.20.50

e-mail : omgeving@zuienkerke.be

Meer info inzake premies op volgende webadressen:
www.premiezoeker.be
www.bouwenenwonen.be

 

 

Renovatiebegeleiding

 

Contactpersoon :

- Jan Dekeerle (renovatiecoach)

  Tel. : 050/43.20.50

  Mail: j.dekeerle@wvi.be

Betaal jij ook te veel voor energie? Heb je er al aan gedacht om je woning energiezuiniger te maken, maar weet je niet waar te beginnen? Zuienkerke helpt je gratis deze vragen beantwoorden dankzij onze renovatiecoach. 
Vervang je nu best de ramen, isoleer je het dak of plaats je eerst een nieuwe verwarmingsketel? En wat kost zo'n ingreep? De renovatiecoach helpt je als onafhankelijk expert de juiste beslissingen te nemen en zet je gericht op weg.

Wat is renovatiebegeleiding?

Bij renovatiebegeleiding krijg je thuis een renovatiecoach op bezoek. Die coach maakt een gedetailleerd renovatieadvies op met een duidelijk stappenplan, vraagt offertes aan en helpt je bij het maken van de juiste keuzes. Tijdens deze renovatiebegeleiding worden verschillende opmetingen uitgevoerd, waaronder een gevelscan met een warmtecamera.

Goed nieuws!

Zuienkerke heeft samen met enkele andere gemeenten en in samenwerking met de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) zo’n renovatiecoach aangeworven die de bewoners zal begeleiden tijdens het traject. De renovatiecoach wil vooral 60-plussers in oudere woningen begeleiden, maar het spreekt voor zich dat iedereen die zijn of haar woning wil renoveren aanspraak maakt op gratis advies. 

Voorwaarden

De woning waarvoor je renovatiebegeleiding aanvraagt moet gelegen zijn op het grondgebied van Zuienkerke.Procedure

  • Geef je gegevens door via de knop "indienen"
  • De renovatiecoach neemt nadien contact met je op om een afspraak te maken.
  • U kunt ook telefonisch contact nemen met het gemeentebestuur op het nummer 050/43.20.50 en uw gegevens bezorgen zodat de renovatiecoach u kan contacteren om een afspraak te maken.

Kostprijs


Deze begeleiding is gratis.

 


 
Het structuurplan

Het structuurplan voor de gemeente Zuienkerke bestaat uit 2 delen: een tekstbundel en een kaartenbundel. U kunt beiden oproepen door te klikken op de iconen.

 

Tekstbundel
(1 Mbyte)
Kaartenbundel
(50 Mbyte) 

Wij gebruiken enkel technische cookies om deze website te laten werken. Met het gebruik van deze site geef je de toestemming om cookies te gebruiken.
Ok