Ondanks een krap budget verzorgt de gemeente Zuienkerke de staat van de gemeentelijke wegen uitstekend. Op vele plaatsen wordt de verkeersveiligheid ten behoeve van zwakkere weggebruikers afgedwongen. Belangrijk hierbij is dat de automobilist zich bewust wordt van de rol die hij/zij hierin speelt.


Belangrijke openbare werken in planning voor 2017

ln het budget van dit jaar is er 250 000€ voorzien voor het verbeteren van diverse landbouwwegen. Dit jaar pakken we gedeelten van de Brouwerijstraat, Verloren Hooistraat i.s.m. Blankenberge , de Copsweg, Kerkhofstraat, Molenweg aan en eventueel nog enkele kleine herstellingen aan andere wegen. De uitvoering is voorzien in het voorjaar, deze periode is het minst hinderlijk voor de landbouwers.

Een vrij liggend fietspad langs de Prins Leopoldstraat in Zuienkerke die overgaat in de Grotestraat in De Haan hadden we graag dit jaar gerealiseerd . De plannen en het bestek zijn klaar, de subsidies zijn ter beschikking en de kosten die de gemeente moet dragen staat al verschillende jaren in de begroting. Jammer genoeg moeten we nog alsmaar wachten achter het Aankoop Comité die verantwoordelijk is voor de onteigening van de gronden.