De Sint-Michielskerk van Zuienkerke domineert het dorp en is als een referentie punt zichtbaar tot kilometers ver in de vlakke polder. De kerk is een beschermd monument.

De romaanse west-toren dateert van de 12-de eeuw. Tussen de 12-de en de 16-de eeuw had de kerk ook een westbeuk en stond de toren dus in het midden van de kerk. In de loop van de 16-de eeuw werden de westbeuken echter vernield, evenals de top van de toren. In de 17-de eeuw was de toren plat. Later zijn de restanten gesloopt en kreeg de toren een nieuwe spits.

De Sint-Michielskerk van Zuienkerke. De kerk bevat ondermeer een broodbank voor de armen en een historisch Dominicus Berger orgel uit 1779, dat in 1974 werd gerestaureerd. Tijdens het jaar 2001 onderging de kerk grondige herstellingswerkzaamheden aan de toren, het dak, de brandramen en de muren.

De Sint-Michielskerk van Zuienkerke. In de klokkentoren hangt sinds juni 2001 een polderbeiaard, bestaande uit 23 klokken. Op zondagmorgen iets na 11 uur geeft de toren een mini concert.

Centraal in de dorp ligt de pittoreske pastorij, hier ter gelegenheid van de voettocht.

Het Boldershof is het laatste café in het centrum van het dorp. Het doet tevens dienst als parochiehuis. Het biedt ook een aangenaam zonneterras.

De Dorpswinkel 'De Spar' (thans de Dagelijkse Nood), Slagerij Chris en de apotheek vormen de enige winkels in het dorp.


Onderstaande foto toont de Nieuwe Steenweg voorbij de dorpskom richting Strooien Haan. Rechts staat de voormalige vrije basisschool, thans verkocht aan de gemeente en het voormalige kloostergebouw. De voormalige school is thans het ontmoetingscentrum 'De Notelaar'.


Onderstaande foto toont de Nieuwe Steenweg West ter hoogte van het Linderhof. Rechts slaat u af naar het gemeentehuis. 

Langs de Nieuwe Steenweg West, richting Wenduine, ontmoette men de voormalige herberg 'Den Boom' (thans volledig gesloopt).

De Herderskapel treffen we op de hoek van de Heerweg en de Draaiboomstraat.
Volgens de overlevering werd het opgericht in de jaren 1850 door herders uit dank voor genezing. Op het bordje staat de tekst: "Gij, die hier passeert te peerd of te voet, vereert Maria met een Weesgegroet."   De automobilisten lijken te ontsnappen aan de opdracht....

Hieronder nog een zicht vanaf de Noordkant van het dorp, naar Uitkerke toe. De purperen plantjes worden op rustende weilanden gezaaid als 'vette'.

Midden in de dorpskern, vlak voor de gemeenteschool vinden we de polderhoeve.De gemeente Zuienkerke fungeert als centrale gemeente voor Zuienkerke, Nieuwmunster, Meetkerke en Houtave. Hiernaast een blik op het gemeentehuis, gebouwd in 1992,en vernieuwd in 2011, waar de adminstratieve, de bestuurlijke en de politie diensten gevestigd zijn.


 

Poëzie van Anton Van Wilderode midden in het dorp.
 

Aan de inkom van de oostzijde van het dorp volgt de Nieuwe Steenweg de grillige loop van de 'Grote Watergang'. Daar vinden we ook de kasteelhoeve Kleihem. Deze dateert uit de 17-eeuw, maar werd opnieuw bewoonbaar gemaakt in 1965. In deze omwalde kasteelhoeve vonden talrijke bewoners een schuilplaats toen de streek door de Duitsers onder water werd gezet tijdens de tweede oorlog, om een geallieerde landing tegen te gaan.


 

De Blankenbergse Dijk was ooit een middeleeuwse wal die de polders beschermde tegen overstromingen, vanuit het zwin. Deze dijk lag links naast de weg (zie foto). Hoewel de dijk zelf in de 14-de eeuw afgegraven werd, is het basispatroon van de dijk naast de weg nog vrij goed zichtbaar, als een lange 25 meter brede strook. Tot de 14-de eeuw sprak men over de Gentele-dijk. Het was ook een verbindingsweg tussen Brugge en Uitkerke-Blankenberge vanaf 1000 tot 1750. Deze functie werd toen overgenomen door de nieuw aangelegde Blankenbergse Steenweg (1724). Thans is het een mooie en rustige fietsroute naar de kust.Midden in het dorp, ietwat verscholen achter de school ligt de eeuwenoude, maar nu vervallen, hoeve Willaert.De Katteroghe ligt langs de Blankenbergse Steenweg, ter hoogte van de afslag naar Zuienkerke. De Katteroghe was ooit een tolhuis (1768) en later een herberg. Hier hielp de waardin, tijdens de Napoleontische oorlog, Engelsen ontsnappen, onder het oog van de Franse soldaten. Thans is dit huis prachtig gerestaureerd.

Ter hoogte van de vagevuurwijk, ligt Polderwind, een zorghotel uitgebaat door het Rode Kruis.

zorg hotel1