De ligging van Zuienkerke

In België

 

In West-Vlaanderen

Tussen Brugge en de kust.

 

      

De oppervlakte van Zuienkerke:

Hierna bevindt zich de verdeling van de oppervlakte per deelgemeente. Van de 4.886 ha. grond is 3.860 ha. landbouwgrond

Houtave 1.632 ha.
Meetkerke 936 ha.
Nieuwmunster 729 ha.
Zuienkerke 1.589 ha.
Totaal

4.886 ha

 

Het wegennet

Hiernaast een overzicht van de lengte van het wegennet in de gemeente.

 

Gewestwegen 29 km.
Gemeente wegen groot verkeer 18 km.
Gemeente wegen buurtwegen 59 km.
Gemeente wegen (andere) 13 km.
Totaal 119 km.

 

De waterlopen

 

De lengte van de onbevaarbare waterlopen bedraagt 26,299 km.