In onze Zuienkerkse polders is de landbouw een vertrouwd beeld. 90% van de totale oppervlakte van Zuienkerke is potentiële landbouwgrond. Het gaat om 2178,4 ha bouwland en tuinbouwgronden en 2243,3ha weiland- en hooiland. De belangrijkste teeltgroepen zijn weiden en grasland, granen, groenvoedergewassen, nijverheidsgewassen en extensieve groententeelt in open lucht. De veeteelt heeft voornamelijk betrekking op de runderteelt, niet zo zeer qua aantal dieren, maar wel qua aantal bedrijven (bijna 72% van de landbouwbedrijven doen aan runderteelt). De varkensteelt is niet zo intensief, slechts 24% van de landbouwbedrijven doen aan varkensteelt. Tenslotte werd het aantal stukken pluimvee op ca. 90.000 geschat, verspreid over 18 bedrijven.

In de laatste jaren merken we een vermindering van het aantal jobs die de landbouwsector verschaft. Strenge reglementering en milieunormen, gekoppeld aan beperkte prijzen liggen aan de grondslag.


Tewerkstelling landbouw  

De landbouw kent een strenge reglementering. Land- en tuinbouwers die vragen of problemen hebben, kunnen contact opnemen met de dienst landbouw (Tel.  050 42 70 48 - vragen naar Annie Allemeesch) van het gemeente huis Zuienkerke.