De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 26 maart 2015 om 20 h 30.


DAGORDE

 

Openbare zitting.


1. Verslag van de vorige vergadering van 26/02/2015.

2. Centraal Kerkbestuur : advies rekening kerkfabrieken 2014

O.L.-Vrouw Meetkerke Sint Bavo Houtave Sint Bartholomeus Nieuwmunster Sint Michiel Zuienkerke

3. Mededeling van het besluit van de gouverneur houdende goedkeuring over het financieel boekjaar 2013 van het OCMW.

4. Financiën : vaststellen éénmalige gemeentelijke bijdrage voor de organisatie van Vélo Baroque.

5. Ondertekening Burgemeestersconvenant in groep met collectief engagement (optie 2).

6. Varia

 

De Voorzitter
Nicole van den Bossche

De Secretaris
Franky Goethals