De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 26 november 2015 om 20 uur.


DAGORDE


Openbare zitting.


1. Verslag van de vergadering van 29110/2015.
2. IMWV : agenda van de Bijzondere Algemene vergadering d.d. 16/12/2015 - goedkeuring.
3. WVl : agenda van de Buitengewone Algemene vergadering d.d. 10/12/2015 - goedkeuring.
4. Onderwijs : goedkeuring rekening 2014-2015 van de scholengemeenschap "De Oostkant".
5. Onderwijs : goedkeuring budget 2015-2016 van de scholengemeenschap "De Oostkant".
6. Leveren en plaatsen dakgootconstructie voor zaal 'De Notelaar' - goedkeuren bestek en vaststellen van voorwaarden en wijze van gunnen.
7. OCMW: aanpassing meerjarenplan 3/2014-2019 - goedkeuring.
8. OCMW : budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2015 - aktename.
9. Varia.De Secretaris
F. Goethals

De Voorzitter
N. Van den Bossche