ORGANISATIEPARTNER WORDEN VOOR VLAANDEREN FEEST! IN 2016?

Een optie op een feestcheque tot 170 euro is mogelijk! Ter gelegenheid van het jaarlijkse Feest van de Vlaamse Gemeenschap plant Vlaanderen Feest! ook in 2016 weer een zo breed mogelijke 11-daagse activiteitenwaaier.

Vanaf 1 juli zal hij weer de aanloop naar de Vlaamse feestdag kleuren, met 11 juli zelf als orgelpunt. Gangmakers van een buurtinitiatief of een verenigingsactiviteit kunnen als lokale organisatiepartner meedoen met Vlaanderen Feest! Nuttig om weten: zij komen daardoor meteen ook in aanmerking voor een feestcheque tot 170 euro als honorering van de samenwerking!

Zet u een straatfeest, een wijkinitiatief of een verenigingactiviteit in de steigers in de periode van 1 tot en met 11 juli? En wil u die activiteit of dat initiatief graag ook in het teken plaatsen van de campagne voor het Feest van de Vlaamse Gemeenschap? Dan kan u kandideren om lokale organisatiepartner voor Vlaanderen Feest! te worden.

En wat meer is: zo krijgt u meteen ook uitzicht op een feestcheque als tussenkomst in een aantal realisatiekosten na afloop. Om in aanmerking te komen, moet het evenement wel een open en ook een niet-competitief karakter hebben. Het moet mensen in de periode van 1 tot en met 11 juli als groep bij elkaar brengen voor positief gemeenschapsleven binnen de eigen gemeente en zonder partijpolitiek of commercieel karakter. Voor de verdere concrete invulling krijgt de inspiratie van elke organisator vrij baan.

Uitgaven voor een natje en een droogje blijven hoe dan ook voor eigen rekening van de organisator. Maar via de feestcheque kunnen na afloop van de activiteit of het initiatief wel een aantal andere organisatiekosten gerecupereerd worden tot maximum 170 euro. De campagne wordt financieel mogelijk gemaakt dank zij een subsidie van de Vlaamse overheid voor Vlaanderen Feest!

Geldige kandidaturen kunnen maar aanvaard worden zolang de voorraad feestcheques binnen het beschikbare budget strekt. De opties op een feestcheque worden daarom toegekend volgens het principe “wie eerst komt, eerst oogst”. Elk jaar overtreft de vraag al snel het aanbod! Er zeer vlug bij zijn is dus de boodschap!

Alle informatie plus het formulier om te kandideren is vanaf midden maart tot uiterlijk einde april (of tot uitputting van de opties op een feestcheque) beschikbaar op www.vlaanderenfeest.eu.

Op die webstek kan u dan ook alle concrete informatie vinden over de vereiste kenmerken voor de activiteit, over de na te leven bepalingen bij de uitwerking, over uitgaven die wel en niet in aanmerking komen voor tussenkomst en over de bewijsvoering die na afloop verwacht wordt om de optie op de feestcheque om te zetten in een effectief bedrag op de rekening van uw organisatie.