In het kader van een sensibiliseringscampagne van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen, plaatsen we deze aanbevelingen voor brandveilig op reis.


Met de tent

Of je nu naar een camping gaat of diep de bossen in trekt, met de tent op stap gaan heeft altijd iets avontuurlijks. Bovendien wordt de tent voor even jouw tweede verblijfplaats. Niet alleen daarom is het belangrijk dat je ook voor jouw tent de nodige brandpreventie voorziet, ook het omgevingsgevaar is niet te onderschatten. Wist je dat 5% van alle branden wereldwijd in een bos beginnen? Ben je van plan de wildernis in te stappen, dan zijn bosbranden bijgevolg een belangrijk iets om in je achterhoofd te houden, zeker tijdens de droge zomermaanden.

Een rookmelder.
Deze kan je gerust ophangen in een tent. Uiteraard gaat het hier om grotere tenten waar meerdere personen in kunnen overnachten. Met een beetje creativiteit hang je een rookmelder op aan het hoogste punt van de tent. De rookmelder zal u snel verwittigen dat er rook aanwezig is. In een gewoon huis heb je 3 minuten de tijd om de woning te verlaten. Bij een tent is deze tijd veel korter. Dus hoe sneller je verwittigd wordt hoe kleiner de kans op (ernstige) letsels of brandwonden. Vervang de batterij elk jaar en test het toestel voor u op reis vertrekt.

Een kleine draagbare brandblusser.
Een brandblusser op basis van aerosol zal er voor zorgen dat een beginnende brand zeer snel in de kiem wordt gesmoord. Bovendien staat de fles niet onder druk en is ze makkelijk weg te bergen, ook in een rugzak. Door de lange houdbaarheid kan u de brandblusser minstens 10 jaar bewaren, en bovendien bedraagt het gewicht van de (volle) fles slechts 750 of 1000 gram, waardoor de aerosol-brandblusser uiterst draagbaar is. De aerosobrandblusser is g
eschikt voor branden van klasse B (vloeistoffen), klasse C (gassen) en klasse F (frituurvet). Gewicht 1 kg. Een aerosolbrandblusser met schuim is geschikt voor het blussen van beginnende branden van vaste stoffen (Klasse A), vloeistoffen (Klasse B) en vetten met name frituurvet (Klasse F). Gewicht is 750 gram.

Een EHBO-kit.
Dit is aangeraden om steeds bij te hebben voor eerste hulp bij kleine ongevalletjes.

Met de caravan - camper – mobilhome


De caravan is voor velen onder ons tijdens de zomermaanden onze tweede thuis. Net zoals je vaste stek is het lang geen slecht idee om ook je caravan van voldoende brandpreventiemiddelen te voorzien. Caravans hebben in verhouding immers even veel kans op brand als gewone huizen, zo bewijzen de statistieken. Brandbeveiliging begint in de eerste plaats met preventie. De brandbeveiligingsmiddelen voor de caravan bestaan niet alleen uit een correcte brandblusser en een blusdeken maar ook uit een brandmelder en een EHBO-kit.

Draagbare snelblusser

Een draagbare poederblusser 5 kg of een schuimblusser 6 liter kunnen branden op basis van zowel vaste stoffen, vloeistoffen, elektriciteit zonder problemen aan. Om die reden zijn ze uitermate geschikt voor gebruik in de caravan, camper of mobilhome. Elektrische apparaten, maar ook andere ontvlambare vloeistoffen kunnen snel en efficiënt geblust worden. De inhoud van 5 kg of 6 liter volstaat om medium-kleine branden te blussen. Door zijn beperkte omvang zijn deze toestellen nog eenvoudig op te bergen. Let wel dat ze steeds zeer vlot en gemakkelijk te bereiken zijn, anders gaat nodeloos veel tijd verloren. Bij een gasbrand moet zo snel mogelijk de gastoevoer kunnen afgesloten worden. Wanneer enkel de vlammen geblust worden zal het gas zich verder blijven verspreiden en een zeer groot gevaar opleveren op ontploffing.
Brandblussers voor privégebruik moeten niet jaarlijks gecontroleerd of onderhouden worden. Indien u ze op een droge plaats die niet onderhevig is aan grote temperatuurschommelingen bewaart, kan u uw toestel lang houden. Bij gebruik moet het toestel opnieuw gevuld worden met blusmiddel en met het uitdrijfgas of moet u een nieuw toestel aankopen

Een blusdeken of branddeken

Dit is een deken gemaakt uit een onbrandbare stof die men over een beginnend vuur of vlammen kan leggen. Hierdoor wordt de zuurstof afgesloten en de brand in een vroeg stadium geblust. Laat het deken voldoende lang liggen en bij twijfel verwittig de brandweer
Kijk uw blusdeken na of deze geschikt is voor éénmalig gebruik of voor meerdere keren. In het eerste geval dient u na gebruik deze onmiddellijk te vervangen

Een branddetector

Kies voor een hittemelder of thermische detector. Deze detector zal u bij te snel stijgende temperaturen onmiddellijk waarschuwen, zodat u ook in uw slaap gevaarlijke situaties meteen gewaar wordt. De hittemelder heeft een luid signaal en zal geen valse meldingen geven in gewone huissituaties. De hittemelder is gemakkelijk met dubbelzijdig kleefband op te hangen in uw verblijfplaats Door de batterij jaarlijks te vervangen geniet u van een permanente veiligheid.
Een optische rookmelder zal in een caravan, camper of mobilhome door condensatie of door kookdampen snel leiden tot valse activatie.

Een EHBO-kit

Bij huis-keuken-tuin ongevallen kan een EHBO-kit de eerste problemen oplossen.
Bij brandwonden is het absoluut noodzakelijk de wonde voldoende af te koelen met lauw stromend water gedurende ministens 20 minuten. Wanneer de brandwonde groter is dan een 2 euromunt of als er blaren aanwezig zijn (= 2° graad) moet een dokter geraadpleegd worden Wanneer de wonde groter is dan een hand dan is een bezoek aan het ziekenhuis aangewezen. Bel de hulpdiensten via 
112.


Tips om veilig te barbecueën


Wanneer u een BBQ organiseert, is er soms niet veel nodig opdat het feest uitdraait op een drama. Voor een gezellige maaltijd ... zonder ongelukken, lees aandachtig de onderstaande tips!

Installeer uw BBQ correct
Plaats de barbecue op een stevige, vlakke en horizontale ondergrond en zorg ervoor dat de barbecue niet kan omvallen of omvergelopen worden.
Let op de wind. Vooral in de buurt van (party)tenten, of droge struiken kunnen vonken makkelijk brand veroorzaken.
Plaats de barbecue dan ook niet te dicht bij tuinmeubelen, parasols, tafellakens, planten.
Pas op met licht ontvlambare materialen (kleding, haren) in de buurt van de barbecue.
Zet in de buurt
een brandblusser of emmer zand voor als het fout loopt, zodat je snel kan blussen.

Wees voorzichtig bij het aanmaken van het vuur
Gebruik liefst speciale aanmaakblokjes, -pasta of -gel gebruiken.
Gebruik nooit benzine, petroleum of spiritus als aanmaakmiddel, aangezien deze in combinatie met een open vuur een steekvlam kunnen veroorzaken.
Gebruik
een blaasbalg of waaier als u het vuur wil aanwakkeren.
Gebruik nooit een brandstof (benzine, white spirit, ...) en blaas ook nooit in het vuur.

Plaats de ingrediënten op de grill
Eén persoon bedient de barbecue en is verantwoordelijk voor het bakken van het vlees. Deze persoon:
*
draagt best: een linnen schort
* (niet synthetisch)draagt handschoenen.
* mag
geen alcohol drinken. Ook bij de barbecue is een BOB nodig
Zet geen alcoholische dranken in de buurt van de barbecue want door de hitte kunnen de alcoholdampen ontbranden.
Hou kinderen en huisdieren op een veilige afstand.

Doof het vuur
Doof een barbecue met zand of water want de houtskool in de barbecue blijft na gebruik nog urenlang nagloeien.
Zorg ervoor dat alles goed dooft.
Let op: zand neemt de hitte van de barbecue niet weg. De houtskool blijft nog urenlang gevaarlijk heet. Houd daarom kinderen en huisdieren uit de buurt van een warme barbecue.
Verplaats nooit een nog brandende barbecue.
Ruim de as pas op als deze helemaal afgekoeld is!

 Loopt het toch fout? Doe dan dit

Ga weg van het vuur!
Als iemand zich verbrandt dan moet u deze persoon onmiddellijk weg halen bij de warmtebron.
Als kleding in brand staat
: dek het slachtoffer af met een jas, deken of doek.
Je kan de persoon ook over de grond laten rollen of het vuur met water doven.

Gebruik nooit
een jas, deken of doek in een synthetische stof.
Nooit rennen als iemand in brand staat.
Vermijden bewegingen die het vuur opnieuw zouden kunnen aanwakkeren.

Spoelen, spoelen en nog eens spoelen!
«eerst water, de rest komt later»!
Koel de brandwonde onmiddellijk door gedurende minimum 20 minuten te spoelen onder lauw, stromend water (ca. 20° C).
Indien nodig en indien mogelijk, maak gebruik van een douche: zet betrokkene onder een stromende lauwe douche om de brandwonden te koelen, desnoods met kleren aan.
Gebruik bij het spoelen van de brandwonde
alleen lauw water, nooit koud water – dit om onderkoelingsverschijnselen te vermijden.

Kledij verwijderen:
Verwijder best de kleding rond de brandwonde.

Opgelet
: ingebrande kleding wordt altijd losgeknipt rond de wonde; trek deze nooit los uit de wonde!
Juwelen en horloge worden best onmiddellijk verwijderd.

Is de brandwonde groter dan een muntstuk van 2 euro?
Blijf spoelen en raadpleeg de huisarts!

Is de brandwonde groter dan een hand?
Blijf spoelen en
contacteer de hulpdiensten via het noodnummer 112!
Dek na het spoelen de brandwonde af met een bevochtigd steriel verband; gebruik eventueel een propere vochtige keukenhanddoek of plastiekfolie (genre: huishoudfolie).
Smeer geen zalven of gels of schuim op de wonde. De arts moet deze toch verwijderen om de ernst te bepalen.
Geef het slachtoffer
géén pijnstillers!
Pijn is eveneens een belangrijke indicator om de graad van de brandwonde te bepalen.
Geef
géén eten of drinken.
Zorg dat de patiënt
niet afkoelt.
Zorg ervoor dat het slachtoffer
altijd in een zittende houding geplaatst wordt, ook wanneer u hem/haar zelf naar het ziekenhuis vervoert.


Voor meer informatie of inlichtingen en vragen kunt u steeds terecht bij de brandpreventieadviseur van uw gemeente of verblijfplaats.of via mail brandpreventieadviseurs@zone1.be of op nummer 050/43.28.22.