De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 26 januari 2017 om 19 uur.


DAGORDE

Openbare zitting.

1. Verslag van de vergadering van 29/12/2016.
2. Financiƫn: definitieve afrekening van de forfaitaire kosten van de brandweer voor de jaarrekeningen 2011 en 2012.
3. Voorlopige vaststelling van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Afbakening regionaal stedelijk gebied Brugge - herneming" - advies.
4. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen voor het aanstellen van een ontwerper voor de uitbreidings- en renovatiewerken aan de gemeentelijke basisschool.
5. Varia

 

De Secretaris: F. Goethals

De Voorzitter: N. Van den Bossche