De Burgemeester,

brengt zijn medeburgers ter kennis dat hij, overeenkomstig de artikelen 218, 219 en 220 van het Gerechtelijk Wetboek op 30 januari 2017 te 18 uur, in het gemeentehuis overgaat tot de loting van de kiezers die op de voorbereidende lijst van gezworenen worden ingeschreven.
Hij wordt bijgestaan door de volgende schepenen:
  • de heer Jacques Demeyere
  • de heer Wim Cools

De loting geschiedt in het openbaar.De Burgemeester

Alain De Vlieghe