De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 27 april 2017 om 20 uur.


DAGORDE


Openbare zitting.

1. Verslag van de vorige vergadering Van 23/02/2017. 

2. Centraal Kerkbestuur: advies rekening kerkfabrieken 2016
           - O.L. -Vrouw Meetkerke
           - Sint-Bavo Houtave
           - Sint-Bartholomeus Nieuwmunster
           - Sint-Michiel Zuienkerke

3. WVI : goedkeuring agenda van de Algemene Vergadering d.d. 18/05/2017 en vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger.

4. TMVS: deelname aan de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS conform artikel 27 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking - goedkeuring.

5. TMVW : statutenwijziging.

6. Eandis : projectovereenkomst voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen op het dak van het sportcentrum te Meetkerke - goedkeuring.

7. Nieuwe code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen - goedkeuring.

8. Vaststellen van logo voor de gemeente Zuienkerke.

9. VZW Huis van het Kind : toetreding van de gemeente Zuienkerke als werkend lid - goedkeuring.

10. Aanpassen jaarlijkse bijdrage voor het Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening.

11. Steun voor hongersnood in Nigeria, Somali├ź, Zuid-Soedan en Jemen via het Fonds van de Burgemeester - kennisname.

12. Varia

 

De Voorzitter 
N. Van den Bossche

De Secretaris
F. Goethals