Geachte inwoners van Zuienkerke

 

 

SEDERT VANDAAG WOENSDAG 5 JULI 2017 ZIJN DE

BEPERKENDE MAATREGELEN IN DE BUFFERZONE

ZUIENKERKE OPGEHEVEN.

 

 Door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen zijn er besmettingen met het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld op een locatie in Zuienkerke.

Door het Federaal Agentschap werden volgende maatregelen opgelegd :

  • Het verplaatsen van alle pluimvee, vogels en broedeieren in de zone is verboden. Dit verbod geldt niet voor de doorvoer doorheen deze zone.

  • Pluimvee en andere vogels moeten binnen gevoederd en gedrenkt worden.

  • In het belang van de bedrijven en eigen pluimvee wordt aan elke inwoner in het bezit van pluimvee verzocht een inventaris van hun pluimvee over te maken aan het gemeentebestuur en dit binnen de 48 uur. (zie voorbeeld voor inventarisgegevens verder in dit bericht).

 

Op de website van het FAVV vindt U een volledig overzicht van de maatregelen :

- alle informatie over vogelgriep : www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/

- informatie voor hobbyhouders : www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/hobbyhouderds.asp

Een inventaris van uw pluimvee kunt U bezorgen op adres: 

Gemeentebestuur Zuienkerke, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke (u kunt de gegevens ook in de brievenbus van het gemeentehuis deponeren)

Of u kunt uw inventarisgegevens doorsturen op het e-mailadres vogelgriep@zuienkerke.be, samen met uw adresgegevens.

Wij hopen op uw bereidwillige medewerking,


De Secretaris                                                                                   De Burgemeester,
F. Goethals                                                                                       A. De Vlieghe

 


AVIAIRE INFLUENZA ~ INVENTARIS VAN PLUIMVEE


 
IN TE VULLEN DOOR DE EIGENAAR

1. BEDRIJFSGEGEVENS

naam en

voornaam

adres

e-mail

2. INVENTARIS

 

Gehouden pluimveesoorten

aantal

Type activiteiten(aanduiden)

Sier, consumptie eigen productie, kinderboerderij, andere (aanduiden)

Kippen

Eenden

Ganzen

Kalkoenen

Parelhoenders

Patrijzen

Fazanten

Kwartels

Loopvogels

Duiven

Andere (aanduiden)

………………………

TOTAAL


O
pgemaakt te                                                                         op                     om                uur

Handtekening van de verantwoordelijke