Back to Top
zuienkerke logo 200px
 
hamburger menu 1

Gemeente Zuienkerke informeert.

Subsidies

 

 

1. Subsidies voor jeugdverenigingen.

 


Werkingstoelage aanvragenDe subsidieaanvraag moet gericht worden aan het College van Burgemeester en Schepenen en moet binnen gebracht worden bij de Dienst Vrije Tijd: Eva Verburgh, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke of per e-mail vrijetijd@zuienkerke.be. De subsidieaanvraag moet binnen gebracht worden voor 1 oktober van elk werkjaar.

Een aanvraagdossier moet bevatten:

  1. Een ledenlijst met naam adres en geboortedatum van leden en leiding of bestuur van het afgelopen subsidiejaar. 
  2. Een chronologisch overzicht van de activiteiten die hebben plaatsgevonden in het afgelopen subsidiejaar + uitnodigingen voor die activiteiten in bijlage. 
  3. Een overzichtelijk financieel verslag: een samenvatting van de inkomsten en uitgaven van het afgelopen werkjaar
  4. Wijzigingen in de statuten: eventuele wijzigingen in het bestuur, nieuwe bestuursleden, nieuw contactadres…wijzigingen in de structuur van de vereniging.
  5. Contactgegevens van de indiener. 
 Het subsidiereglement kan je hier vinden.

 

2. Subsidies voor kadervorming

 
Aanvraag voor tussenkomst in gevolgde kadervorming:

Elke inwoner van Zuienkerke (-30 jaar) die een kadervorming volgt bij een erkende jeugdorganisatie kan 1 maal per jaar een financiële tussenkomst vragen in het betaalde cursusgeld, dit kan voor verschillende cursussen gevolgd door dezelfde persoon.

De tussenkomst kan maximum 50% van het betaalde cursusgeld bedragen.

Tussenkomst aanvragen doe je door het indienen van een volledig ingevuld aanvraagformulier en een attest van de gevolgde kadervorming bij de Dienst Vrije Tijd:

Dienst Vrije Tijd Zuienkerke
Ellen Vanderpoorten
Kerkstraat 17
8377 Zuienkerke
 
 
 

3. Materiële ondersteuning aanvragenMateriële ondersteuning jeugdverenigingen

 Aanvragen voor materiële ondersteuning moeten gericht worden aan het College van Burgemeester en Schepenen en moet je indienen via de Dienst Vrije Tijd.Wat kan je aanvragen?

1. Kampvervoer

Elke jeugdvereniging mag 1x per jaar vervoer van materiaal heen en terug naar de kampplaats aanvragen met vrachtwagen of camionette van de gemeente aan gunsttarief (€ 0,40 /km, in plaats van €0,80/km).

2. Gebruik van de bus:

Jeugdverenigingen kunnen gebruik maken van de gemeentelijke bus. De tarieven voor gebruik van de bus worden in het College van Burgemeester en Schepenen vastgelegd.

3. Ontlenen van materiaal van de Technische Dienst

Mits schriftelijke aanvraag aan het College van Burgemeester en Schepenen kunnen de jeugdverenigingen materiaal ontlenen van de Technische dienst. Mits aanvraag kan het materiaal ook ter plaatse gebracht worden door de Technische Dienst.


Men kan hulp van de werknemers van de Technische dienst aanvragen in bepaalde gevallen, de jeugdvereniging moet zelf voorzien in minstens evenveel personen .
Wij gebruiken enkel technische cookies om deze website te laten werken. Met het gebruik van deze site geef je de toestemming om cookies te gebruiken.
Ok