BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING





Volgende aanvrager(s)

Taveirne Ronny – Wybo Francine



Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

            - stedenbouwkundige handelingen



Kort omschreven gaat het over afbraak en heroprichten bijgebouwen met aanhorigheden - herschikken verhardingen - gedeeltelijke regularisatie.



De aanvraag heeft als adres(sen):/,

Kadastraal bekend: Afdeling 3 (MEETKERKE) , sectie C, nr 0323 B



De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente. Hierbij kan u terecht voor meer info.



De aanvraag ligt van 8 maart 2018 tot en met 7 april 2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:





Dienst voor Omgevingsvergunningen

Kerkstraat 17

8377 Zuienkerke



Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst voor Omgevingsvergunningen.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)





Voor meer informatie kan u terecht bij



Gemeentelijk contactpunt

e-mail gemeente: omgeving@zuienkerke.be

tel: 050/43.20.54