Het Rode Kruis Vlaanderen – als onafhankelijke vrijwilligersorganisatie – heeft als missie het opkomen voor kwetsbare mensen in binnen- en buitenland en is actief op het vlak van rampenbestrijding, zelfredzaamheid en bloedvoorziening. Daarbij wordt maximaal beroep gedaan op vrijwilligers.

Het team van Dringende Sociale Interventie (DSI) verwelkomt elk jaar graag nieuwe vrijwilligers om zijn werking te versterken. In die context gaat er op dinsdag 12 juni om 19u30 in de Provinciale Zetel te Brugge een infoavond door voor nieuwe geïnteresseerde vrijwilligers. Tijdens die infoavond geven we toelichting over de werking van DSI en de taken die vrijwilligers kunnen opnemen.

Kandidaat-vrijwilligers kunnen zich na de infoavond aanmelden, waarna ze uitgenodigd worden voor een intakegesprek.

Meer info op: https://www.rodekruis.be/